Thông báo Tuyển dụng viên chức

Thông báo

Tuyển dụng viên chức

 

      Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh có nhu cầu tuyển dụng viên chức  03 viên chức:

  1. 01 viên chức: Phòng trưng bày – Tuyên truyền – Giáo dục. Tiêu chuẩn tối thiểu: Đại học ngành bảo tồn, bảo tàng hoặc nhóm ngành khoa học xã hội;
  2. 01 viên chức: phòng Sưu tầm – Kiểm kê- Bảo quản. Tiêu chuẩn tối thiểu: Đại học ngành bảo tồn, bảo tàng hoặc nhóm ngành khoa học xã hội;
  3. 01 kế toán. Tiêu chuẩn tối thiểu: Đại học ngành tài chính – kế toán.
  • Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 15/7/2019 – 15/8/2019 tại Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp – Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, số 10, Đào Tấn, TP Vinh, Nghệ An.

Mọi chi tiết xin liên hệ chị Văn – số điện thoại: 0238.3844976 ( trong giờ hành chính).

                  Xin trân trọng thông báo!