Sưu tập hiện vật của Bác Hồ ký “Lời Đề tựa”

Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện đang trưng bày sưu tập hiện vật về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký “Lời Đề tựa” cho Bảo tàng ngày 3/2/1964.

Năm 1960, Trung ương Đảng, chính phủ cho phép xây dựng bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đặt tại thành phố Vinh(Nghệ An). Ngày 3/2/1963, kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, bảo tàng mở cửa đón khách tham quan. Ngày 3/2/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký “Lời Đề tựa” cho Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. .

Tại phòng số 9, bảo tàng trưng bày sưu tập hiện vật: bức ảnh Bác Hồ ký “Lời Đề tựa”, bản thảo có bút tích của Bác Hồ, 2 bản thử chữ ký, bút lông, viên mực Tàu, lọ đựng mực, đĩa đựng mực. .

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký “Lời Đề tựa” vào 14 h ngày 3/2/1964 tại Phủ Chủ tịch. Tham dự buổi ký có các đồng chí: Hoàng Minh Giám( Bộ trưởng Bộ Văn hoá), Nguyễn Văn Minh (Phó Bí thư tỉnh uỷ Nghệ An), Nguyễn Kim Ban (trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An), Nguyễn Xuân Linh (Bí thư tỉnh uỷ Hà Tĩnh), Trần Chí(trưởng Ban Tuyên giáo Tỉh uỷ Hà Tĩnh) .

“Lời Đề tựa” gồm có 244 chữ. Trong đó Chủ Tịch Hồ Chí Minh đánh giá: “....Xô Viết nghệ Tĩnh là chính quyền cách mạng đầu tiên của công nông, đã lật đổ chính quyền phản động của đế quốc và phong kiến ở mấy nơi trong hai tỉnh Nghệ Tĩnh”... .

Và Bác Hồ đã căn dặn: “Cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Nghệ Tĩnh cần đoàn kết chặt chẽ, phấn khởi thi đua, xây dựng Nghệ An và Hà Tĩnh thành hai tỉnh gương mẫu, xứng đáng là quê hương của Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. .

Sưu tập hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký “Lời Đề tựa” đã thể hiện tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ với quê hương, sự đánh giá của Người về Xô Viết Nghệ Tĩnh là đã thúc đẩy phong trào cách mạng trong cả nước tiến lên và đưa đến cách mạng tháng Tám thành công rực rỡ.