Sưu tập ấn loát của Đảng

Ngay sau khi ra đời các cấp uỷ Đảng ở hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã chú trọng tới công tác tuyên truyến, vận động quần chúng tham gia phong trào đấu tranh cách mạng. Để làm tốt công tác này phải tổ chức in sao tài liệu chuyển về cơ sở. Trong điều kiện tổ chức Đảng hoạt động bí mật và hoàn cảnh thiếu thốn, nên chủ yếu sử dụng hai phương pháp in là: in thạch và in li tô.

਍ഀ

Cán bộ ấn loát của Đảng phải dựa vào dân. Phương pháp in thạch được sử dụng thường xuyên, vì nguyên liệu dễ mua, khuôn in đơn giản và hiệu quả cao.

਍ഀ

* Nguyên liệu dùng in thạch:

਍ഀ
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Thạch: sợi hoặc bột rong biển khô.
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Khuôn in : mâm chè, mâm đồng hoặc khay đựng ấm chén
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Giấy mỏng
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Mực : màu tím hoặc đen
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
 • ਍ഀ
  Bản mẫu được viết bằng mực có độ đậm đặc
  ਍ഀ
 • ਍ഀ
਍ഀ

* Phương pháp in thạch:

਍ഀ

Cho thạch vào nồi nấu chín, đổ ra khuôn là phẳng để nguội. Úp bản mẫu lên khuôn thạch, trên khuôn thạch sẽ có bản chữ trái. Sau đó dùng giấy mỏng đặt lên khuôn thạch, nhẹ tay vuốt phẳng tờ giấy. Lấy giấy ra ta sẽ có bản in đúng với bản mẫu.

਍ഀ

Khi mực tím trên khuôn in đã bị mờ, cho thạch vào nồi nấu lại rồi tiếp tục như phương pháp in trên.

਍ഀ

Sưu tập hiện vật ấn loát của Đảng tại Bảo tàng Xô Viết có hàng chục hiện vật, chủ yếu là nồi đồng nấu thạch; mâm đồng, mâm gỗ, khay gỗ dùng làm khuôn đổ thạch in tài liệu; bút viết bản mẫu truyền đơn hoặc báo ..

਍ഀ

Những hiện vật ấn loát phần lớn là đồ dùng sinh hoạt của các gia đình cơ sở cách mạng được cán bộ ấn loát sử dụng làm phương tiện in ấn tài liệu của Đảng để tuyên truyền giáo dục, giác ngộ và kêu gọi quần chúng đấu tranh; đồng thời tố cáo tội ác của thực dân Pháp và phong kiến tay sai (năm 1930-1931).

਍ഀ
  ਍ഀ
 1. ਍ഀ
   Mâm chè dùng làm khuôn in
  ਍ഀ
   ਍ഀ
  • Kích thước: 0, 36 m x 0, 25 m x 0, 20 m
  • ਍ഀ
  • Chất liệu: Gỗ
  • ਍ഀ
  ਍ഀ
 2. ਍ഀ
 3. ਍ഀ
  Nồi đồng dùng nấu thạch
  ਍ഀ
   ਍ഀ
  • Đường kính miệng: 0,145 m
  • ਍ഀ
  • Cao: 0,06 m
  • ਍ഀ
  ਍ഀ
 4. ਍ഀ
 5. ਍ഀ
   Quả gỗ dùng cất dấu tài liệu
  ਍ഀ
   ਍ഀ
  • Đường kính: 0,61m
  • ਍ഀ
  • Cao : 0,21 m
  • ਍ഀ
  ਍ഀ
 6. ਍ഀ