Sưu tập “Triện” của hào lý địa phương nộp chính quyền Xô Viết

Năm 1930 – 1931, dưới sự lãnh đạo của Đảng các cấp và bằng bạo lực cách mạng, quần chúng nhân dân Nghệ Tĩnh đã làm cho bộ máy chính quyền thực dân, phong kiến lung lay, tan rã ở hấu hết các thôn xã trong hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Bọn hào lý địa phương ở thôn xã phải giao nộp triện bạ, sổ sách cho chính quyền Xô Viết.

 • Sưu tập triện đã thể hiện thành quả cách mạng của nhân dân Nghệ Tĩnh . Lần đầu tiên quần chúng công – nông được bước lên vũ đài chính trị, được làm chủ bản thân, đứng ra giải quyết mọi vấn đề trong đời sống xã hội.
 • Sưu tập triện cũng là một minh chứng hùng hồn về sự thất bại của hệ thống chính trị của thực dân phong kiến ở thôn xã.
 • Sưu trập triện thể hiện sự phát triển rộng khắp của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.

* Hiện vật:

 1. Triện đồng của lý trưởng thôn Đông Xương, tổng Vạn Phần (huyện Diễn Châu, Nghệ An)
  • Hình khối chữ nhật: 0,03 m x 0,04 m x 0,009 m.
 2. Triện đồng của phó lý thôn Quang Lãng( huyện Thanh Chương, Nghệ An)
  • Hình khối chữ nhật: 0,031m x 0,04 m x 0.009 m
 3. Triện đồng của lý trưởng thôn Hoà Châu, tổng Hải Đô( huyện Hưng Nguyên, Nghệ An)
  • Hình khối chữ nhật: 0,04 m x 0,013 m x 0,004 m.
 4. Triện của bang tá thôn Tri Lễ, tổng Đặng Sơn( phủ Anh Sơn, Nghệ An)
  • Hình en líp