Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An trưng bày online “Dấu chân Người trên quê hương Nghệ An”

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021), kỷ niệm 64 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ nhất (14/6/1957-14/6/2021) và hướng tới kỷ niệm 60 năm Bác về thăm quê lần thứ hai (08/12/1961-08/12/2021), Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An giới thiệu tới quý vị bộ trưng bày online “Dấu chân Người trên quê hương Nghệ An”.

Trưng bày giới thiệu đến công chúng những hình ảnh, tư liệu về các di tích, địa điểm gắn liền với tuổi thơ của Người và ghi dấu sự kiện hai lần Bác Hồ về thăm quê.

Bộ trưng bày gồm hai chủ đề:

Chủ đề 1: Các di tích liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Nghệ An.

Chủ đề 2: Công tác bảo vệ, phát huy hệ thống di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mời độc giả truy cập link để tham quan video giới thiệu chung về chuyên đề: https://www.youtube.com/watch?v=TU_qMJJBWOY

 

Một số hình ảnh trong chuyên đề: