Đồng chí Lưu Đào – người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Khánh Sơn - Nam Đàn trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931

 

Đồng chí Lưu Đào (bí danh là Minh), sinh năm 1914 trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Hoành Sơn, tổng Nam Kim (nay là xã Khánh Sơn), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trải qua những năm tháng đấu tranh anh dũng, gian khổ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, khi đối mặt với kẻ thù cũng như trong lao tù đế quốc, đồng chí Lưu Đào – người Đảng viên năm 1930 vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản, xứng đáng là tấm gương sáng để các thế hệ học tập, noi theo . ...

Chi tiết  

Đồng chí Đào Văn Ngượi – người cán bộ lão thành cách mạng của quê hương Anh Sơn

 

Đồng chí Đào Văn Ngượi (1906-1988) (bí danh Nhật, Hùng) sinh ra trong một gia đình bần nông tại làng Tào Điền, tổng Lạng Điền (nay là xã Tào Sơn) huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, về tinh thần dũng cảm, bất khuất, giàu tình thương yêu để cho thế hệ chúng ta noi gương, học tập. ...

Chi tiết  

Liệt sỹ Hoàng Vân, Hoàng Bổng - Hai tấm gương tiêu biểu của huyện Yên Thành trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Đồng chí Hoàng Vân (1900-1931) và em trai Hoàng Bổng (1908-1931) quê ở làng Xuân Lai, tổng Quỳ Trạch (nay là xóm Xuân Lai, xã Đô Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Với những đóng góp cho phong trào cách mạng địa phương, hai đồng chí Hoàng Vân - Hoàng Bổng đã được Thủ Tướng Phan Văn Khải truy tặng bằng “Tổ quốc ghi công” cho theo Quyết định số 1198/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2000. ...

Chi tiết  

Liệt sỹ Hoàng Văn Bá – nguời cầm cờ trong cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Nghệ Tĩnh

 

Sớm tham gia cách mạng, năm 1930, đồng chí Hoàng Văn Bá đã trở thành ủy viên của Tỉnh ủy lâm thời Vinh với những đóng góp to lớn cho phong trào cách mạng địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Bá là người cầm cờ lãnh đạo cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 ở Vinh – Bến Thủy. Cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 được xem là mốc mở đầu cho cao trào đấu tranh cách mạng ở Nghệ Tĩnh “Lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng xứ ta, công - nông - binh bắt tay nhau giữa trận tiền”. Không chỉ anh dũng trong chiến đấu trực diện với kẻ địch mà đồng chí Hoàng Văn Bá luôn nêu cao phẩm chất ngoan cường của người chiến sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh ngay trong chính chốn lao tù đế quốc. ...

Chi tiết  

Nhớ đồng chí Lê Xuân Đào – Bí thư đầu tiên của Phủ ủy Hưng Nguyên, người chiến sỹ cộng sản kiên trung trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Đồng chí Lê Xuân Đào tên khai sinh là Lê Mạnh Thân, tên thường gọi là Chắt Lũ, sinh năm Quý Mão (1903) trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Phù Xá, tổng Phù Long nay là xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. ...

Chi tiết  

Đại tướng Chu Huy Mân - người cộng sản kiên trung, mẫu mực; vị tướng Hai Mạnh một lòng vì nước, vì dân

 

Đại tướng Chu Huy Mân (tên khai sinh là Chu Văn Điều, bí danh: Vũ Chân, Lê Thế Mỹ, Trần Thanh Lạc, Hồ Thanh Châu, Hai Mạnh, Thao Chăn). Sớm giác ngộ cách mạng khi tuổi xuân còn trẻ, vượt qua bao gian nguy thử thách để tìm ra chân lý và lẽ phải “Thà chết vinh còn hơn sống nhục”, từ Tự vệ Đỏ, đến người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam khi mới 17 tuổi, 75 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, hơn 50 năm hoạt động trong Nhà nước và trong Quân đội, Đại tướng Chu Huy Mân đã đảm nhận nhiều nhiệm vụ và cương vị quan trọng. Nhiệm vụ nào, cương vị nào Đại tướng cũng hoàn thành xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và quân dân tin yêu, cảm phục. ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối