Danh nhân

 

Võ Mai sinh ngày 12/11/1891 tại làng Vạn Phần, tổng Lý Trai, phủ Diễn Châu (nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn châu), tỉnh Nghệ An. Ông nội của Võ Mai là Võ Tất Đắc, đậu tú tài thời Tự Đức, được bổ làm tri huyện, nhưng chỉ vài năm sau, ông cáo quan về làng dạy học. Cha của Võ Mai tuy học giỏi nhưng cũng theo nghề dạy học.

...

Chi tiết  
Đầu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cuối