Danh nhân

 

Lý Tự Trọng lúc nhỏ tên là Lê Hữu Trọng, sinh năm 1915 trên đất Xiêm(nay là Thái Lan), con ông Lê Hữu Đạt quê xã Thạch Minh, huyện Thạch hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đầu năm 1926, Lê Hữu Trọng được Tổng bộ Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội ở Xiêm cử sang Quảng Châu(Trung Quốc) học tập. Đến Quảng Châu, anh được gặp đồng chí Lý Thuỵ( tức Nguyễn Ái Quốc) và được Người tổ chức vào nhóm thiếu niên tiền phong Việt Nam. Lê Hữu Trọng và các hội viên trong nhóm này được đồng chí Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị kế hoạch đưa sang Liên Xô học tập và Người cải tên họ là họ Lý. Lê Hữu Trọng đổi tên là Lý Tự Trọng.

...

Chi tiết  

Danh nhân

 

Võ Mai sinh ngày 12/11/1891 tại làng Vạn Phần, tổng Lý Trai, phủ Diễn Châu (nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn châu), tỉnh Nghệ An. Ông nội của Võ Mai là Võ Tất Đắc, đậu tú tài thời Tự Đức, được bổ làm tri huyện, nhưng chỉ vài năm sau, ông cáo quan về làng dạy học. Cha của Võ Mai tuy học giỏi nhưng cũng theo nghề dạy học.

...

Chi tiết  
Đầu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cuối