Nguyễn Thị Nình (1901-1944)

 

Năm 1970, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An, Thành uỷ Vinh đã tổ chức hội nghị xác minh lịch sử Đảng thời kỳ bí mật của Đảng bộ Vinh- Bến Thuỷ (từ ngày 11/3 đến 17/3/1970). Hội nghị lịch sử này đã nhất trí suy tôn 9 cán bộ, đảng viên tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vinh - Bến Thuỷ (thời kỳ trước cách mạng tháng Tám 1945). Trong số 9 người tiêu biểu đó có người nguyên là uỷ viên Trung ương Đảng (như đồng chí Lê Mao), có người là uỷ viên Tổng Nông hội Nghệ An(như đồng chí Hoàng Trọng Trì). Đặc biệt, chỉ có một người là nữ giới và là đảng viên thường, làm công tác giao thông liên lạc. Đó là Nguyễn Thị Nình (thường gọi là Vi Nình, bí danh là Bính).

...

Chi tiết  

Tôn Gia Chung( 1909-1979)

 

Tôn Gia Chung bí danh là Xích, Sâm, Thanh Thiên sinh này 14/7/1909 tại làng Võ Liệt, tổng Võ Liệt(nay là xã Võ Liệt), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

...

Chi tiết  

Đặng Thai Mai(1902-1984)

 

Đặng Thai Mai (bút hiệu Thanh Tuyền) sinh ngày 25/12/1902 tại làng Lương Điền, tổng Bích Triều (nay là xã Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Lương Điền, Thanh Chương là một miền quê nghèo khổ nhưng lại rất thơ mộng bởi sự giao hoà của dòng sông Lam, dãy Thiên Nhẫn có ngọn Thái Sơn, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế- văn hoá. Lưong Điền, Thanh Chương là địa phương có truyền thống văn hoá yêu nước và cách mạng. Qua các thời kỳ lịch sử, nơi này đã xuất hiện nhiều người học rộng tài cao, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn và có nhữung đóng góp xuất sắc cho sự tồn tại, phát triển của quê hương đất nước.

...

Chi tiết  

Nguyễn Đình Liễn(1898- 1931)

 

Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình nông dân khá giả, có buôn bán, Nguyễn Đình Liễn được học hành tử tế và sớm có tinh thần yêu nước, chống bất công. Tuổi ấu thơ Nguyễn Đình Liễn đã thuộc lòng bài thơ của ông Dương Xuân Dù, tề đốc phó lãnh binh của phong trào Cần Vương do Phan Đình Phùng lãnh đạo

...

Chi tiết  
Đầu 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Cuối