Nguyễn Thị Thiu (1907- 1992)

 

Nguyễn Thị Thiu sinh năm Đinh Hợi (1907), tại làng Kỳ Trân, tổng Thượng xá( nay là xã Nghi Trường huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An). Khi đi hoạt động cách mạng, Nguyễn Thị Thiu lấy bí danh là Sắc. Thân phụ là ông Nguyễn Năng Cảnh, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lan. Ông Cảnh và bà Lan luôn có tinh thần yêu nước thương dân, khảng khái, căm thù giặc, cùng tham gia hoạt động trong phong trào Đông Du. Ông bà đã nuôi dạy các con, cháu khôn lớn và hướng họ đi theo con đường đánh giặc cứu nước, đem hạnh phúc lại cho muôn dân. Năm 1925, cả nước nổi lên phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp ân xá cho cụ Phan Bội Châu. Nhân dân huyện Nghi Lộc tích cực hưởng ứng, Nguyễn Thị Thiu rất vui sướng được tham gia đi biểu tình trong đoàn quân hùng mạnh của quần chúng nhân dân.
...

Chi tiết  

Bùi Khắc Thựu (1914- 1941)

 

Bùi Khắc Thựu sinh năm 1914 tại làng Tam Đa, xã Quả Khê, tổng Vân Trình (nay là xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An). Thân phụ là ông Bùi Hữu Mân (1872- 1938) và thân mẫu là bà Trần Thị Hảo đều xuất thân trong gia đình nhà Nho, có truyền thống yêu nước, thương dân. Hai bên họ hàng nội, ngoại đều tham gia hoạt động trong các phong trào Cần Vương và Đông Du. Gia đình ông Bùi Khắc Thựu là cơ sở hội họp bí mật và cung cấp tài chính cho ông Thần Sơn Ngô Quảng hoạt động và là nơi liên lạc của những người xuất dương.
...

Chi tiết  

HỒ THỊ NHUNG ( 1909- 1990 )

 

Hồ Thị Nhung sinh ngày 10 tháng 10 năm Kỷ Dậu (1909), tại làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là ông Cử nhân Hồ Sỹ Lâm và thân mẫu là bà Dương Thị Thuyên. Hồ Thị Nhung sinh ra trong một gia đình nhà Nho mang dòng máu yêu nước và khoa bảng của hai dòng họ nổi tiếng nhất, nhì của mảnh đất văn vật làng Quỳnh, đó là Họ Hồ và họ Dương.

Trải qua bao đời dựng nước và giữ nước, họ Hồ và họ Dương làng Quỳnh Đôi đã sản sinh ra nhiều anh hùng liệt sỹ, danh tướng lương thần, làm rạng danh cho truyền thống quê hương.
...

Chi tiết  

Trần Đình San (1907-1974)

 

Trần Đình San( tức Trân, Sinh, Cửu) sinh 1907 tại làng Dương Liễu, tổng Nam Kim( nay là xã Nam Trung), huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Bố anh là ông Trần Đình Mão, mẹ người họ Võ cùng làng, do hoàn cảnh gia đình bố mẹ chia tay nhau, nên từ nhỏ Trần Đình San sống với ông bà nội và được ông bà cho đi học chữ Nho với thầy đồ trong làng và sau đó anh đã tốt nghiệp tiểu học.

...

Chi tiết  

Vi Văn Khang (1900 – 1978)

 

Vi Văn Khang sinh năm 1900 tại bản Thái Hòa, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An trong một gia đình người Thái khá giả. Là một người thông minh, nhanh nhẹn lại sớm được tiếp xúc với các cụ đồ Nho và nhà buôn dưới xuôi lên dạy học và buôn bán nên sự hiểu biết của anh vượt trội hơn cả mọi người trong bản. Được tắm mình trong những giai thoại về lịch sử xây dựng làng bản, những cuộc đấu tranh với thiên nhiên và giặc ngoại xâm, với những tấm gương sáng của cha ông, nhất là tù trưởng Lang Văn Út nên anh sớm giác ngộ cách mạng. Ngay từ những năm 1929 – 1930, anh đã được các đảng viên cộng ản thuộc Xứ ủy Trung Kỳ rút lên hoạt động bí mật ở Con Cuông tin tưởng trao cho nhiều nhiệm vụ, qua thử thách, anh đều hoàn thành tốt mọi việc, trở thành cốt cán của phong trào cách mnagj ở địa phương.
...

Chi tiết  

Nguyễn Thị Phúc ( 1911 – 1941)

 

Nguyễn Thị Phúc ( bí danh: Phi, Phước), quê làng Kim Cẩm, tổng Kim Nguyên ( nay là xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc). Sinh ra trong một gia đình nhà nho yêu nước, cha là Nguyễn Đức Đồng - thường gọi là Hàn Thuyên, mẹ là Cao Thị Táo, một phụ nữ cần cù, đảm đang.

Là một nhà nho có tư tưởng tiến bộ, cụ Hàn Thuyên đã tạo điều kiện cho hai con gái là Nguyễn Thị Nhã và Nguyễn Thị Phúc học hành đến nơi, đến chốn. Thuở nhỏ, cô dược theo học sơ học ở quê.

...

Chi tiết  
Đầu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cuối