Đồng chí Nguyễn Xuân Soạn – người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên của xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Soạn – người đảng viên đầu tiên của xã Phương Cần đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ vì nền độc lập, tự do của dân tộc, niềm hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời và hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng ngời cho thế hệ trẻ và nhân dân xã Cẩm Thành nói riêng và huyện Cẩm Xuyên nói chung học tập và noi theo ...

Chi tiết  

Đồng chí Võ Biệu – người cộng sản kiên trung của quê hương Thịnh Lộc, Lộc Hà

 

Trong cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều đảng viên, cán bộ và quần chúng cách mạng ở hai tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh đã không ngại khó khăn, gian khổ, luôn nêu cao tinh thần bất khuất, chí khí anh hùng, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Đồng chí Võ Biệu - người cộng sản kiên trung của quê hương Thịnh Lộc trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh là một trong những tấm gương như vậy. ...

Chi tiết  

Đồng chí Lê Tính – người chiến sĩ cộng sản kiên trung của quê hương Nghi Xuân

 

Đồng chí Lê Tính sinh năm 1895 tại làng Tiên Cầu, tổng Xuân Viên (nay là xã Xuân Giang), huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình nhà nho giàu lòng yêu nước, có tư tưởng tiến bộ, từ nhỏ, đồng chí đã được gia đình cho theo học chữ Hán, sau đó tiếp tục ra học tại trường Quốc học Vinh. Vốn tư chất thông minh, đồng chí đã sớm tiếp thu thơ văn yêu nước và tư tưởng tiến bộ, đồng thời thấu hiểu thêm về thời cuộc, căm thù bọn đế quốc và cường hào, thông cảm với nỗi thống khổ của bà con nhân dân. ...

Chi tiết  

Đồng chí Ngô Sĩ Luật – người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Diễn Kỷ - Diễn Châu trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh ( 1930-1931)

 

Đồng chí Ngô Sĩ Luật (tức là Ngô Luật, Luật Bơ, Ba Tuyên, Lương… ) sinh năm 1892 tại làng Đông Trai (nay là xã Diễn Kỷ), huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Ngô Sĩ Luật ngay từ những ngày đầu đi theo Đảng, cho đến ngày cách mạng thành công xứng đáng là tấm gương sáng ngời cho Đảng bộ và nhân dân Diễn Châu học tập và noi theo. ...

Chi tiết  

Đồng chí Nguyễn Đình Cứ - tấm gương cộng sản kiên trung của quê hương Can Lộc – Hà Tĩnh

 

Đồng  chí Nguyễn Đình Cứ  sinh năm 1902 , trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Đỉnh Lữ, (nay thuộc xã Tân Lộc,)  huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Là một đảng viên năm 1930, cuộc đời hoạt động cách mạng không biết mệt mỏi của đồng chí Nguyễn Đình Cứ đã trở thành tấm gương sáng ngời cho Đảng bộ và nhân dân Can Lộc học tập và noi theo. ...

Chi tiết  
Đầu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cuối