Nguyễn Em Cầm – Người Đội trưởng đội cảm tử quân trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 - 1931

 

Suốt chặng đường đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, các thế hệ con em Thái Yên đều sẵn sàng cống hiến trọn cả tuổi thanh xuân và xương máu của mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân. Đặc biệt, trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1930 -1931, tiêu biểu cho những người con kiên trung, bất khuất của quê hương Thái Yên có đồng chí Nguyễn Em Cầm – người đội trưởng đội cảm tử quân. 

...

Chi tiết  

Đồng chí trần Xu- người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Hà Tĩnh

 

Cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp và phong kiến Nam triều đối với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh diễn ra hết sức khốc liệt. Ngày 19/01/1932, Ban chấp hành Tỉnh ủy Hà Tĩnh bị sa vào tay giặc phong trào tạm lui vào hoạt động bí mật. Từ giữa năm 1932, được sự viên trợ của Đông Dương viện trợ bộ(1), đồng chí Trần Xu cùng một số cán bộ Đảng từ Lào, Campuchia như: Phan Gần, Lê Lộc, Hoàng Bá Đường bí mật trở về Hà Tĩnh. Các đồng chí đã bắt liên lạc với các đảng viên trung kiên trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 của Hà Tĩnh vừa thoát khỏi nhà tù đế quốc để hoạt động khôi phục các cơ sở Đảng ở Can Lộc và lập lại Tỉnh ủy Lâm thời. Đầu năm 1933, đồng chí Trần Xu trong lúc liên hệ hoạt động đã bị địch bắt. “…Các đồng chí Phan Gần, Trần Xu bị địch kết án tử hình. Hai đồng chí đã nêu cao khí tiết kiên cường, bất khuất và hy sinh vô cùng anh dũng. Các hoạt động xây dựng lại Đảng bộ Can Lộc cuối năm 1933 phải tạm dừng”(2)

 

...

Chi tiết  

Chu Văn Điều- Đại tướng Chu Huy Mân, từ một người yêu nước, sớm giác ngộ cách mạng, trở thành người chiến sỹ cộng sản

 

Chu Văn Điều- Chu Huy Mân là một chiến sỹ cộng sản ưu tú thuộc thế hệ đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một thanh niên yêu nước, tham gia cách mạng từ sớm, đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng ở hầu khắp các chiến trường, đồng chí đã trở thành một trong những cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta.

...

Chi tiết  
Đầu 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cuối