Phan Thái Ất (1894-1967)

 

Phan Thái Ất sinh năm 1894 tại xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Từ thưở thiếu thời, Phan Thái Ất đã từng nghe thấy bao chuyện đấu tranh diễn ra trên quê hương mình. Ấn tượng để lại sâu sắc trong anh là cuộc nổi dậy của dân làng bắt trói viên chánh tổng bỏ vào thùng gánh lên phủ Anh Sơn tố cáo tội tham nhũng của y và đòi giảm sưu thuế. Tiếp đó, họ rủ nhau mang cào cuốc đến san phẳng ấp trại của tên thầy tu người Pháp để giành lại ruộng đất bị chiếm đoạt. Rồi những cuộc đấu tranh giữa phe hộ và phe hào diễn ra trong làng xã. Sẵn có mối thù của gia đình, cha tham gia phong trào yêu nước bị giặc Pháp bắt giam, mẹ bị chúng đánh trọng thương ở đầu vì ủng hộ nghĩa quân nên Phan Thái Ất tiếp thụ nhanh chóng truyền thống đấu tranh quật cường của nhân dân.

...

Chi tiết  

Nguyễn Thị Nình (1901-1944)

 

Năm 1970, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nghệ An, Thành uỷ Vinh đã tổ chức hội nghị xác minh lịch sử Đảng thời kỳ bí mật của Đảng bộ Vinh- Bến Thuỷ (từ ngày 11/3 đến 17/3/1970). Hội nghị lịch sử này đã nhất trí suy tôn 9 cán bộ, đảng viên tiêu biểu cho truyền thống đấu tranh anh dũng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Vinh - Bến Thuỷ (thời kỳ trước cách mạng tháng Tám 1945). Trong số 9 người tiêu biểu đó có người nguyên là uỷ viên Trung ương Đảng (như đồng chí Lê Mao), có người là uỷ viên Tổng Nông hội Nghệ An(như đồng chí Hoàng Trọng Trì). Đặc biệt, chỉ có một người là nữ giới và là đảng viên thường, làm công tác giao thông liên lạc. Đó là Nguyễn Thị Nình (thường gọi là Vi Nình, bí danh là Bính).

...

Chi tiết  

Tôn Gia Chung( 1909-1979)

 

Tôn Gia Chung bí danh là Xích, Sâm, Thanh Thiên sinh này 14/7/1909 tại làng Võ Liệt, tổng Võ Liệt(nay là xã Võ Liệt), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

...

Chi tiết  

Đặng Thai Mai(1902-1984)

 

Đặng Thai Mai (bút hiệu Thanh Tuyền) sinh ngày 25/12/1902 tại làng Lương Điền, tổng Bích Triều (nay là xã Thanh Xuân), huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Lương Điền, Thanh Chương là một miền quê nghèo khổ nhưng lại rất thơ mộng bởi sự giao hoà của dòng sông Lam, dãy Thiên Nhẫn có ngọn Thái Sơn, thuận tiện cho việc giao lưu kinh tế- văn hoá. Lưong Điền, Thanh Chương là địa phương có truyền thống văn hoá yêu nước và cách mạng. Qua các thời kỳ lịch sử, nơi này đã xuất hiện nhiều người học rộng tài cao, sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn và có nhữung đóng góp xuất sắc cho sự tồn tại, phát triển của quê hương đất nước.

...

Chi tiết  
Đầu 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Cuối