Đồng chí Nguyễn Khắc Văn - Người chiến sỹ cộng sản kiên trung của quê hương Bồi Sơn trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 – 1931

 

Đồng chí Nguyễn Khắc Văn sinh năm 1908 tại làng Nhân Bồi, xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, là con út trong một gia đình nông dân nghèo. Hàng ngày phải chứng kiến cuộc sống cùng cực, khốn khó của những người thân xung quanh, dưới sự áp bức bóc lột của của thực dân Pháp và phong kiến nên đồng chí luôn luôn nung nấu một khát vọng vùng lên đấu tranh để thay đổi vận mệnh của mình cũng như giành độc lập cho quê hương. ...

Chi tiết  

Một số nữ chiến sỹ ưu tú trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, biết bao người phụ nữ đã anh dũng ngã xuống viết nên huyền thoại về lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đặc biệt trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, theo tiếng gọi của Đảng, hàng ngàn chị em đã đứng lên kề vai sát cánh cùng chồng con, giơ cao nắm tay bất khất góp phần to lớn vào những thắng lợi của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh – đỉnh cao của thời kì cách mạng năm 1930 -1931. ...

Chi tiết  

Đồng chí Phan Xuân Vụ tấm gương cộng sản kiên trung trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Đồng chí Phan Xuân Vụ quê ở làng Đoái Hạ, tổng Vân Tán (nay là thôn Nam Thành, xã Cẩm Dương), huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Xuân Vụ là tấm gương sáng về nghị lực cũng như khí tiết kiên trung một lòng theo Đảng của người cộng sản quê hương Nghệ Tĩnh để các thế hệ nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hôm nay học tập và noi theo. Với những đóng góp của mình cho cách mạng địa phương, đồng chí Phan Xuân Vụ đã dược Đảng và Nhà nước công nhận là một trong 9 đồng chí cán bộ lão thành cách mạng của xã Cẩm Dương. ...

Chi tiết  

Liệt sỹ Nguyễn Hoàn, người chiến sỹ cộng sản kiên trung của mảnh đất Đồng Văn, Thanh Chương

 

Đồng chí Nguyễn Hoàn (1908-1931) còn có bí danh là Nguyễn Hoàng sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở làng Di Luân, tổng Đại Đồng (nay là xóm Lộc Xuân, xã Đồng Văn), huyện Thanh Chương, Nghệ An. Ươm mầm trên mảnh đất giàu truyền thống, đồng chí Nguyễn Hoàn là một trong những thanh niên có tư tưởng tiến bộ sớm tham gia các hoạt động yêu nước tại địa phương. ...

Chi tiết  
Đầu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cuối