Đồng chí Nguyễn Kiệm (1916-1951)

 

Nguyễn Kiệm sinh năm 1916, tại xóm Hóp, làng Công Trung, tổng Quan Hóa, huyện Đông Thành (nay là xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An). Thân sinh là ông Nguyễn Tình, một nhà nho làm nghề bốc thuốc chữa bệnh. Ông không chỉ là thầy thuốc giỏi mà còn nổi tiếng về tấm lòng yêu thương người nghèo.
...

Chi tiết  

Hoàng Trần Thâm (1909 - 1931)

 

Hoàng Trần Thâm với bí danh là Công, Hứa, sinh năm Kỷ Dậu (1909) tại làng Đặng Lâm, tổng Đặng Sơn, phủ Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Thân phụ là cụ Hoàng Trần Đài, một sỹ phu yêu nước, liên tục tham gia các phong trào chống Pháp từ thời Cần vương, Đông Du, đã từng tìm đến căn cứ của Hoàng Hoa Thám mong được góp sức diệt giặc, là thành viên của tổ chức Đông Kinh Nghĩa Thục. Hai người con trai của cụ Hoàng Trần Đài là Hoàng Trần Liễn và Hoàng Trần Thâm đều trở thành cán bộ cốt cán của Đảng năm 1930-1931.
...

Chi tiết  

Hoàng Trần Siêu (1870 - 1949)

 

Trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ nền độc lập dân tộc, Nghệ An đã sinh ra bao anh hùng hào kiệt, danh tướng lương thần. Họ là những người đã nối nghiệp truyền thống đấu tranh oanh liệt của ông cha, trọn đời chiến đấu hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, góp phần làm rạng danh cho quê hương xứ Nghệ. Trong số những vì tiền bối yêu nước tiêu biểu đó, có cụ Hoàng Trần Siêu và những người con của gia tộc họ Hoàng Trần ở Đặng Sơn.
...

Chi tiết  

Đại tướng Chu Huy Mân (1913-2013)

 

Đại tướng Chu Huy Mân (tên khai sinh là Chu Văn Điều) sinh ngày 17/3/1913, trong một gia đình nông dân nghèo có 8 người con tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay thuộc xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An). Sinh ra trong một gia đình, dòng họ có truyền thống yêu nước; lớn lên trên mảnh đất có bề giày lịch sử, văn hóa đã góp phần hun đúc nên tinh thần, nghị lực và bản lĩnh kiên cường của người chiến sỹ cách mạng – Đại tướng Chu Huy Mân.

Ông tham gia cách mạng năm 1929, vào Đảng năm 1930. Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, ông tham gia đội Tự vệ đỏ và là đội phó đội tự vệ xã, sau đó làm Bí thư chi bộ xã (năm 1933), Bí thư phân Huyện ủy huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (năm 1936).
...

Chi tiết  

Nguyễn Thị Thiu (1907- 1992)

 

Nguyễn Thị Thiu sinh năm Đinh Hợi (1907), tại làng Kỳ Trân, tổng Thượng xá( nay là xã Nghi Trường huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An). Khi đi hoạt động cách mạng, Nguyễn Thị Thiu lấy bí danh là Sắc. Thân phụ là ông Nguyễn Năng Cảnh, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Lan. Ông Cảnh và bà Lan luôn có tinh thần yêu nước thương dân, khảng khái, căm thù giặc, cùng tham gia hoạt động trong phong trào Đông Du. Ông bà đã nuôi dạy các con, cháu khôn lớn và hướng họ đi theo con đường đánh giặc cứu nước, đem hạnh phúc lại cho muôn dân. Năm 1925, cả nước nổi lên phong trào đấu tranh đòi thực dân Pháp ân xá cho cụ Phan Bội Châu. Nhân dân huyện Nghi Lộc tích cực hưởng ứng, Nguyễn Thị Thiu rất vui sướng được tham gia đi biểu tình trong đoàn quân hùng mạnh của quần chúng nhân dân.
...

Chi tiết  

Bùi Khắc Thựu (1914- 1941)

 

Bùi Khắc Thựu sinh năm 1914 tại làng Tam Đa, xã Quả Khê, tổng Vân Trình (nay là xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An). Thân phụ là ông Bùi Hữu Mân (1872- 1938) và thân mẫu là bà Trần Thị Hảo đều xuất thân trong gia đình nhà Nho, có truyền thống yêu nước, thương dân. Hai bên họ hàng nội, ngoại đều tham gia hoạt động trong các phong trào Cần Vương và Đông Du. Gia đình ông Bùi Khắc Thựu là cơ sở hội họp bí mật và cung cấp tài chính cho ông Thần Sơn Ngô Quảng hoạt động và là nơi liên lạc của những người xuất dương.
...

Chi tiết  
Đầu 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cuối