Chuyên đề: Đồng chí Phan Thái Ất

 

Phan Thái Ất, Bí thư Tổng Nông hội Đỏ Nghệ An năm 1929, Bí thư Phủ uỷ đầu tiên ở Anh Sơn, nhà cách mạng kiên cường của quê hương Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Ông đã cống hiến trọn cuộc đời oanh liệt vẻ vang cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, quê hương.  ...

Chi tiết  
Đầu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cuối