Kỷ yếu "Đồng chí Lê Mao với Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đồng chí Lê Mao nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh bộ Vinh – Bến Thủy năm 1930. Đồng chí hy sinh năm 1931, đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lê Mao (1903-2003), được sự đồng ý của Tỉnh ủy Nghệ An, Thành ủy Vinh, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Tọa đàm khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Mao.

Trên cơ sở các bài tham luận, Thành ủy Vinh đã chỉ đạo xuất bản cuốn Kỷ yếu tọa đàm khoa học “Đồng chí Lê Mao với Xô Viết Nghệ Tĩnh” vào dịp kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuốn Kỷ yếu ra đời giúp bạn đọc hiểu thêm về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Lê Mao cũng như những đóng góp của đồng chí trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trong tập Kỷ yếu, ngoài lời Đề dẫn và Tổng kết tọa đàm khoa học của đồng chí Tô Hồng Hải - Bí thư Thành ủy Vinh, bạn đọc sẽ được tìm hiểu 2 tham luận của các nhà nghiên cứu ở Trung ương và 8 tham luận của cán bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, lãnh đạo thành phố Vinh, phường Lê Mao... Các tham luận đã tập trung làm rõ những nội dung:

- Tinh thần yêu nước và hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Mao với sự ra đời của Công hội Đỏ Nghệ An qua tham luận của các nhà khoa học ở Trung ương là Triệu Quang Tiến, Nguyễn Thắng Lợi,...
- Vai trò của đồng chí Lê Mao đối với Xô Viết Nghệ Tĩnh qua tham luận của PGS-TS Đức Vượng...
- Quê hương, gia đình và thời đại đã tác động đến tinh thần yêu nước và cách mạng của đồng chí Lê Mao.
- Quê hương đồng chí Lê Mao phát huy truyền thống để tiến vào thời kỳ đổi mới, phát triển.

Tập sách ra đời không chỉ thể hiện tấm lòng thành kính biết ơn của hậu thế đối với những đóng góp của đồng chí Lê Mao cho quê hương, tổ quốc mà còn trở thành một trong những cứ liệu lịch sử làm phong phú thêm những truyền thống quý báu của đất nước và con người xứ Nghệ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.