Hội thảo Khoa học “ Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di tích Xô viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An”

Cao trào cách mạng 1930-1931, với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh là mốc son chói lọi mở đầu trang sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. 90 năm đã trôi qua, lịch sử đã sang nhiều trang mới nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh, đỉnh cao của phong trào cách mạng năm 1930 -1931 vẫn còn nguyên giá trị và  để lại cho chúng ta nhiều di sản quý báu, đó là hàng ngàn tư liệu, hiện vật và hàng trăm di tích trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.

Sáng ngày 11/9/2020, tại thành phố Vinh, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Xô viết Nghệ Tĩnh, được sự đồng ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa – Thể thao Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích Xô viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An” nhằm đánh giá đúng giá trị, tiềm năng của hệ thống di tích liên quan đến sự kiện Xô viết Nghệ Tĩnh, làm rõ thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống di tích này đồng thời qua Hội thảo đề ra những giải pháp phù hợp để khai thác, phát huy giá trị các di tích trong xu thế phát triển kinh tế di sản Xứ Nghệ.

Tham dự  Hội thảo có Ông Trần Đình Thành – Phó cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ VH –TT&DL; PGS.TS Phạm Mai Hùng – Phó Chủ tịch Hội KH Lịch sử VN, Nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam; Bà  Nguyễn Thị Thu Hoan - Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; đại diện bảo tàng một số địa phương trong nước; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và lãnh đạo một số địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Với 26 bài tham luận, Hội thảo đã tập trung làm rõ ba vấn đề lớn:

1. Đánh giá ý nghĩa và bài học của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh với cách mạng Việt Nam; hệ thống hóa các giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu của hệ thống các di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh trên đất Nghệ An.

2. Đánh giá trung thực, khách quan và khoa học thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống các di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh hơn nửa thế kỷ qua.

3. Thảo luận và thống nhất các giải pháp pháp lý, khoa học phù hợp với lịch sử, truyền thống văn hóa xứ Nghệ để bảo tồn, tôn tạo và phát huy hiệu quả hệ thống các giá trị ẩn chứa trong các di tích lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh trên đất Nghệ An.

Hội thảo khoa học “Bảo tồn, phát huy giá trị hệ thống di tích Xô viết Nghệ Tĩnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An” do Sở Văn hóa & Thể thao Nghệ An tổ chức đã thành công tốt đẹp và tìm ra được nhiều giải pháp, định hướng cho ngành Văn hóa Nghệ An nói chung và các đơn vị có liên quan nói riêng trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị những di sản Xô viết Nghệ Tĩnh quý báu mà thế hệ ông cha đã để lại trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Một số hình ảnh tại Hội thảo:

Trần Thị Hồng Nhung – Bảo tàng XVNT