Sưu tập vũ khí của Tự vệ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Ngay sau khi ra đời, chính quyền Xô Viết đã chủ trương thành lập đội Tự vệ Đỏ để làm nòng cốt trong các cuộc đấu tranh, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ an ninh thôn xóm và bảo vệ chính quyền Xô Viết còn non trẻ. Với những chiến công to lớn mà các đội Tự vệ Đỏ năm 1930 – 1931 lập nên, họ xứng đáng là tiền thân của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam ngày nay.

...

Chi tiết  

Phòng trưng bày số 10 - Một số hình ảnh về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của V.I. Lê nin

 

V.I.Lê nin sinh ngày 22/4/1870 tại thành phố Xim biếc(nay là Ulianốpxcơ). Tính cách và quan điểm của Lê nin thời trẻ được hình thành dưới sự ảnh hưởng của nền giáo dục gia đình, nền văn hoá Nga tiên tiến cùng cuộc sống xung quanh. Năm 17 tuổi (1887), Lê nin bước hẳn vào con đường đấu tranh cách mạng chống chế độ chuyên chế Nga hoàng. Năm 1892, Lê nin lập ra nhóm Mác xit đầu tiên tại tỉnh Xamara, nghiên cứu và tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác. Lê nin trở thành người kế tục trung thành sự nghiệp và học thuyết vĩ đại của Mác - Ăng ghen. ...

Chi tiết  

Sưu tập dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh

 

Sưu tập hiện vật dụng cụ tra tấn của thực dân Pháp đối với các chiến sỹ cách mạng bị giam ở nhà lao Vinh trưng bày tại phòng số 8, bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Sưu tập gồm 7 hiện vật: 2 roi da bò, 1 roi vặn thừng, 2 xíềng tay, 1 dùi cui, 1 cùm chân.

...

Chi tiết  

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Nhà tưởng niệm các liệt sỹ Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) xây dựng trong khuôn viên Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh hoàn thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh(12/9/1930 – 12/9/2005). Nhà tưởng niệm có diện tích 109,25 m2, gồm 5 gian, mái ngói chồng diêm.

...

Chi tiết  

Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh

 

Ngày 30/6/2004, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh khởi công xây dựng “Đài tưởng niệm các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh”, công trình được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 75 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2005). Đài được đặt ở một phần vị trí của nhà lao Vinh trước đây - Là nơi tôn vinh tinh thần đấu tranh oanh liệt của các chiến sỹ yêu nước và cách mạng bị giam cầm tại nhà lao Vinh.

...

Chi tiết  

Một số hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của V.I Lênin

 

Nói về ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, cách mạng tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người, chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế.” ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 Cuối