Giới thiệu Tập san “Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh 50 năm xây dựng và phát triển”

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, giáo dục truyền thống cách mạng cho đời sau là việc làm hết sức cần thiết. 50 năm xây dựng và phát triển, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã có những đóng góp tích cực vào việc giữ gìn, giáo dục truyền thống cách mạng của dân tộc.

Nhân dịp kỉ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và 50 năm thành lập Bảo tàng (1960-2010), được sự chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh xuất bản Tập san “Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh 50 năm xây dựng và phát triển” nhằm ghi lại những thành tựu, hình ảnh, cảm xúc, hồi ức của những người trong cuộc.

Mở đầu Tập san là những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Bài viết “Sự lãnh đạo và chỉ đạo của Tỉnh ủy Nghệ An trong cao trào cách mạng 1930-1931” của đồng chí Trần Văn Hằng (UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An) đã khẳng định vai trò to lớn của Xứ ủy Trung Kỳ, Tỉnh ủy Nghệ An đối với những thắng lợi của quần chúng nhân dân ở mỗi giai đoạn của phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh… Đồng chí Cao Đăng Vĩnh (Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du Lịch Nghệ An) với bài “Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh – địa chỉ đỏ trên thành phố Vinh, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh” nói lên vị trí, vai trò đặc biệt của Bảo tàng XVNT trong sự nghiệp bảo tồn, phát huy di sản văn hóa nói riêng, đồng thời góp phần tạo ra một điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An…

Phần lớn nội dung Tập san là tập hợp các bài viết của cán bộ tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh về các khâu công tác, những thành tích đạt được trong 50 năm xây dựng và trưởng thành cũng như những khó khăn mà nhiều thế hệ cán bộ đã trải qua để có được một cơ sở khang trang, đẹp về hình thức và chứa đựng nhiều giá trị hấp dẫn về nội dung như hôm nay… Từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng đã sưu tầm, lưu giữ được hơn 13000 hiện vật, tài liệu quý về Xô Viết Nghệ Tĩnh phục vụ hàng chục triệu lượt người xem, kiểm kê được 250 di tích, lập hồ sơ xếp hạng 47 di tích cấp Quốc gia; tổ chức thành công 10 hội thảo, 13 tọa đàm, nghiên cứu đề tài khoa học các cấp; linh hoạt trong hoạt động tuyên truyền nhằm đưa Xô Viết Nghệ Tĩnh đến được với đông đảo công chúng ở mọi miền Tổ quốc và vươn ra nước ngoài; luôn đổi mới sáng tạo công tác trưng bày với 7 lần chỉnh lý để thu hút khách tham quan. Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh xứng đáng là trường học tốt về lịch sử cách mạng, là trung tâm nghiên cứu và giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Mỗi bài viết thể hiện một khía cạnh khác nhau về các mặt hoạt động của Bảo tàng đã góp phần mang lại sự sinh động cho nội dung cuốn tập san. Bên cạnh đó nhiều bài viết của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Bảo tàng Xô Viết qua các thời kỳ nói lên tình cảm, cảm xúc qua những kỷ niệm trong những năm tháng gắn bó với Bảo tàng cũng góp phần làm hấp dẫn thêm nội dung tập san.

Với 121 trang, Tập san là một cuốn lịch sử thu nhỏ của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nội dung phong phú với sự trình bày khoa học kết hợp nhiều hình ảnh sinh động về những thành tích Bảo tàng đã đạt được, những dấu ấn lịch sử, hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động trưng bày – tuyên truyền, giao lưu văn hóa, hoạt động sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, các hoạt động văn thể và chân dung 30 các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ Bảo tàng hiện nay… cuốn Tập san sẽ cung cấp cho bạn đọc những chặng đường hoạt động của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong 50 năm qua (1960-2010).