Giới thiệu cuốn "Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập II (1954-1975)"

Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 là biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người. Đây không chỉ là mốc son chói lọi trong trang sử vàng của dân tộc ta mà còn là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế và mang tính thời đại sâu sắc.

Trong thắng lợi chung của cả nước, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã có những đóng góp không nhỏ. Để ghi lại chặng đường lịch sử đầy gian nan nhưng vô cùng vẻ vang đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo Tiểu ban nghiên cứu lịch sử Đảng biên soạn cuốn “Lịch sử Đảng bộ Nghệ An, tập II (1954-1975)”.

Sách được chia làm 6 chương:
- Chương I mở đầu với tựa đề “Khắc phục hậu quả chiến tranh, hoàn thành cải cách ruộng đất, khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (7/1954-1957)”. Đảng bộ Nghệ An đã lãnh đạo nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng bắt tay vào công cuộc khôi phục kinh tế, xây dựng xã hội mới, đồng thời ra sức chống lại mọi âm mưu phá hoại của địch, tiến hành khẩn trương, chu đáo công tác tiếp đón đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất, khắc phục thiên tai, phục hồi kinh tế và bước đầu phát triển văn hóa.

- Chương II với nội dung: “Thực hiện kế hoạch ba năm cải tạo xã hội chủ nghĩa và phát triển kinh tế, văn hóa (1958-1960)”. Đảng bộ đã gắn chặt việc cải tạo với phát triển, phát triển đi đôi với củng cố nên hầu như ở ngành kinh tế nào cũng đều có các phong trào thi đua sôi nổi, tạo được đà tiến mới. Bên cạnh đó Đảng bộ vẫn coi trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn các tổ chức quần chúng và bộ máy chính quyền các cấp, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, nhằm xây dựng con người Nghệ An có tài, có đức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ cách mạng mới.

- Chương III trình bày quá trình thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm lần thứ nhất (1961-1964), bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội, góp phần chi viện cách mạng miền Nam. Kết quả: kinh tế, văn hóa có sự phát triển, quan hệ sản xuất mới được củng cố và bước đầu xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Tháng 8/1964, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, kế hoạch phải thực hiện trong điều kiện khó khăn, phức tạp. Mặc dù vậy, trong 4 năm, Nghệ An đã nỗ lực và đạt được những thành tựu to lớn trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, văn hóa, giáo dục, y tế, làm cho đời sống nhân dân được nâng lên một bước cả về vật chất lẫn tinh thần.

Những thành tựu đạt được trong giai đoạn (1961-1964) đã tạo nên những cơ sở vật chất cần thiết, làm tiền đề cho Nghệ An bước vào thời kỳ cùng cả nước quyết tâm đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ, ra sức chi viện cho cách mạng miền Nam. Thời kỳ này được giới thiệu trong chương IV. Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã nhanh chóng chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, tăng cường lực lượng quốc phòng với tinh thần sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng lực lượng không quân, hải quân của giặc Mỹ (1965); tiếp tục kết hợp sản xuất với chiến đấu, xây dựng và bảo vệ hậu phương, tích cực chi viện chiến trường miền Nam trong giai đoạn (1966-3/1968); đảm bảo giao thông vận tải trong mọi tình huống, đánh bại thủ đoạn ném bom hạn chế của đế quốc Mỹ từ tháng 4 đến tháng 11/1968.

- Chương V với tựa đề “Khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, làm tròn nhiệm vụ hậu phương, góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ II của Mỹ (11/1968 – 12/1972)”. Để kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa trong điều kiện có hòa bình, Ban chấp hành Đảng bộ đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 1969. Trên cơ sở đó, Tỉnh uỷ tiếp tục bổ sung các Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo khắc phục, phát triển kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, kế hoạch kinh tế dài hạn, nhiệm vụ xây dựng Đảng...Những chủ trương đúng đắn, kịp thời đó được nhanh chóng triển khai, toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện sôi nổi và đạt nhiều thành tích...

Trong bối cảnh cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai của đế quốc Mỹ đang diễn ra ác liệt, Ban chấp hành Đảng bộ Nghệ An quyết định triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ Nghệ An lần thứ XII đề ra nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong những năm tới. Phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, với lòng quả cảm, ý chí vượt lên những mất mát hi sinh to lớn, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại lần thứ II của Mỹ. 

- Chương VI khép lại với nội dung “Khắc phục hậu quả chiến tranh và thiên tai, khôi phục và phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa – xã hội, dốc sức chi viện để giải phóng miền Nam (1973-1975)”. Phát huy thuận lợi cơ bản là có hòa bình, nhân dân phấn khởi, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã vượt qua nhiều khó khăn do tổn thất nặng nề trong hai lần chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội, đồng thời huy động mọi lực lượng chi viện tiền tuyến, góp phần đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước.

333 trang viết cùng nhiều hình ảnh minh họa như: Bác Hồ thăm nhà máy điện Vinh (15/6/1975), Bác Hồ với các cháu thiếu nhi thị xã Vinh, nông dân Nghệ An trong chiến dịch “Lam Trà nổi sóng”, dân quân Nghệ An bắt giặc lái Mỹ... Lịch sử Đảng bộ Nghệ An tập II (1954-1975) sẽ giúp bạn đọc có dịp ôn lại quá khứ oanh liệt của thời chống Mỹ cứu nước, đầy gian lao thử thách. Từ đó chúng ta biết tự hào, giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của quê hương.