Giao lưu Văn hoá

Trong những năm qua, cùng với các hoạt động về nghiệp vụ chuyên môn, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức nhiều chương trình giao lưu văn hoá nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

਍ഀ

Chương trình giao lưu văn hoá được tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tham gia và bằng nhiều hình thức khác nhau. Giao lưu giữa học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học và cao đẳng trên địa bàn thành phố Vinh; với hình thức trả lời các câu hỏi tìm hiểu về Xô Viết Nghệ Tĩnh, về truyền thống cách mạng của quê hương mình. Hoặc giao lưu giữa cán bộ bảo tàng với các chiến sỹ công an, bộ đội biên phòng. Tổ chức gặp mặt và đối thoại trực tiếp với các cụ lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử ...

਍ഀ

Các chương trình có sự đổi mới về hình thức và nội dung nên đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả và là hoạt động nổi bật, có tính sáng tạo của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

਍ഀ

Đặc biệt vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn như: thành lập Đảng (3/2), sinh nhật Bác Hồ (19/5), hoặc ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9), Bảo tàng đã tổ chức những cuộc giao lưu thu hút hàng trăm người tham gia với các chủ đề như “ Từ đại hội hôm nay nhớ về Đại hội Đảng năm 1930 ”, “ Bác Hồ với Xô Viết Nghệ Tĩnh ”, “ Xô Viết Nghệ Tĩnh trong trái tim em ”...phối hợp cùng Đài truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh tổ chức nối cầu truyền hình với chuyên đề “Một dải Lam- Hồng” vào Giao thừa năm 2000.

਍ഀ

Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tại chỗ; Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh còn kết hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động khác, thu hút đông đảo học sinh, thanh niên tham gia.

਍ഀ

Cùng với công tác trưng bày lưu động, chương trình giao lưu văn hoá của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã góp phần nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân, thực hiện tốt Nghị quyết TW V về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hoá dân tộc.