Đoàn cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào tham quan, trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh

Được sự đồng ý ‎‎của Bộ Thông tin – Văn hóa và Cục Di Sản nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, ngày 12/7/2010, đoàn cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào gồm 32 thành viên do đồng chí Giám đốc Syhalath Bounsanondg dẫn đầu đã sang tham quan và trao đổi kinh nghiệm hoạt động chuyên môn tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Sáng 13/7 đoàn cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào có mặt tại Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tham quan Nhà trưng bày về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh. Nghe cán bộ thuyết minh của Bảo tàng Xô Viết hướng dẫn về tổng thể nội dung trưng bày, cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào thực sự xúc động và khâm phục truyền thống yêu nước của nhân dân Nghệ Tĩnh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung trong phong trào cách mạng (1930-1931).

Sau buổi tham quan, đoàn cán bộ Bảo tàng Quốc gia Lào đã gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm với Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Cán bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bảo tàng Quốc gia Lào đã trực tiếp trao đổi những hoạt động, kinh nghiệm trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển của hai bảo tàng. Những thành quả đạt được đã thể hiện nỗ lực và sự phấn đấu không ngừng của tập thể cán bộ hai Bảo tàng vì sự nghiệp phát triển văn hóa ở mỗi nước, góp phần vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác đặc biệt giữa hai dân tộc Việt – Lào.

Sau tọa đàm, cán bộ hai Bảo tàng đã có buổi giao lưu văn hóa sôi nổi và thắm tình đoàn kết. Mặc dù có sự khác nhau về ngôn ngữ và khoảng cách địa lý nhưng bằng những bài hát, điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc, cán bộ hai Bảo tàng đã thể hiện tình cảm chân thành, hữu nghị cũng như mong muốn duy trì, phát triển mối quan hệ bền vững, lâu dài để góp phần vào sự phát triển toàn diện chung của ngành Bảo tồn - Bảo tàng ở hai quốc gia Việt Nam - Lào. Không khí xúc động của buổi chia tay đã thể hiện sự thành công của chuyến tham quan, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa giữa Bảo tàng Quốc gia Lào và Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Trần Thị Hồng Nhung - Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh