Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sỹ cả cuộc đời hi sinh vì nền độc lập của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân

 

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ngày 1/11/1910 (có tài liệu viết sinh ngày 30/9/1910) trong một gia đình công chức nhỏ tại thành phố Vinh, là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nữ chiến sĩ cộng sản đã chiến đấu và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. ...

Chi tiết  

Những người con ưu tú của quê hương Bến Thủy trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh

 

Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Bến Thủy đã cùng đồng bào Nghệ Tĩnh đấu tranh anh dũng góp phần làm nên cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Từ mảnh đất đói nghèo nhưng giàu truyền thống văn hóa, truyền thống yêu nước và cách mạng này đã xuất hiện những cán bộ tiền bối xuất sắc của Đảng, những người cộng sản kiên trung như: Lê Mao, Lê Viết Thuật, Nguyễn Lợi, Nguyễn Phúc, Lê Doãn Sửu, Nguyễn Thị Vy Nình, Lê Doãn Cường… ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cuối