Từ Xô viết Nghệ Tĩnh đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh tháng 8/1945

 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước, phá tan xiềng xích nô lệ của chế độ phát xít, thực dân, phong kiến trên đất nước ta; mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Và để có được thắng lợi rực rỡ đó, chúng ta càng thấy được ý nghĩa to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”. ...

Chi tiết  

Vai trò của hoạt động truyền thông đối với sự phát triển của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh hiện nay

 

Truyền thông bảo tàng có thể hiểu là quá trình chuyển tải thông tin, một kiểu tương tác xã hội, chia sẻ các quy tắc và tín hiệu chung giữa ít nhất là hai đối tượng công chúng và bảo tàng. Đồng thời đây cũng là hoạt động không thể thiếu đối với một bảo tàng hiện đại nhằm tuyên truyền, quảng bá về trưng bày, về các hoạt động của bảo tàng với mục đích thu hút khách tham quan, nâng cao uy tín, thương hiệu của bảo tàng. Trong hoàn cảnh thực tế, mỗi bảo tàng cần có chiến lược truyền thông phù hợp với điều kiện của mình trên cơ sở các yêu cầu về nội dung, hình thức và mục tiêu truyền thông. ...

Chi tiết  

Đồng chí Võ Văn Tần - Người chiến sỹ cộng sản kiên cường

 

Đồng chí Võ Văn Tần sinh ngày 21/8/1891 trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước tại làng Đức Hòa (nằm ven sông Vàm Cỏ Đông), huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc tỉnh Long An) , vùng đất có vị trí chiến lược quan trọng, có bề dày lịch sử và truyền thống văn hóa, yêu nước và cách mạng. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí tuy ngắn ngủi, nhưng đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta và thế hệ trẻ Việt Nam một tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường, suốt đời vì dân, vì nước. ...

Chi tiết  

Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh với hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Mỗi độ tháng 7 về, cả dân tộc Việt Nam lại nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Những hoạt động của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh trong những năm qua đã góp phần phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về sự hy sinh to lớn của thế hệ ông cha và góp phần đưa truyền thống Xô viết Nghệ Tĩnh lan tỏa trên mọi miền quê hương, đất nước. Đó cũng chính là những nén tâm hương thành kính dâng lên để tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để quê hương, đất nước được sống trong hòa bình, hạnh phúc hôm nay. ...

Chi tiết  

Thơ văn Xô viết Nghệ Tĩnh – vũ khí đấu tranh độc đáo của quần chúng nhân dân Nghệ Tĩnh trong phong trào cách mạng 1930-1931

 

Thơ văn Xô Viết Nghệ Tĩnh là những viên ngọc quý trong kho tàng văn học cách mạng Việt Nam. Không chỉ thẫm đẫm tinh thần nhân văn sâu sắc, những bài thơ áng văn là con đẻ của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành vũ khí độc đáo trên mặt trận tuyên truyền, cổ động cách mạng, góp phần không nhỏ vào những thắng lợi vẻ vang của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Những dấu ấn của thơ văn Xô viết Nghệ Tĩnh đối với phong trào cách mạng (1930-1931) không bao giờ phai mờ trong dòng văn học cách mạng nước nhà. ...

Chi tiết  

Trưng bày online - xu thế phát triển tất yếu của hệ thống Bảo tàng hiện nay

 

Trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đầu năm 2021, được sự chỉ đạo sáng suốt, quyết liệt của lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh đã xây dựng thành công bộ trưng bày chuyên đề online đầu tiên nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối