Phát huy giá trị Xô viết Nghệ Tĩnh trong bối cảnh hiện nay

 

Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh và để tôn vinh sự kiện này, Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm đầu tư xây dựng nhiều công trình để lưu niệm sự kiện cũng như để phát huy giá trị Xô viết Nghệ Tĩnh như: thành lập Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh năm 1960, đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, xây dựng các công trình tưởng niệm, đặt tên cho đường phố ở nhiều địa phương đồng thời tổ chức nhiều hoạt động khác như Hội thảo, Tọa đàm, Lễ kỷ niệm, các chương trình nghệ thuật, phim tài liệu, ấn phẩm văn hoá, tác phẩm âm nhạc, sân khấu điện ảnh được sáng tác… ...

Chi tiết  

Nguyễn Ái Quốc đối với phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh

 

Cách đây 91 năm, khi đất nước đang chìm đắm trong đêm trường nô lệ, nhân dân chịu cảnh áp bức, lầm than của chính quyền thực dân, phong kiến, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm 1930 đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên một cao trào cách mạng rộng lớn trên toàn quốc với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Đây là mốc son chói lọi, mở đầu trang sử oanh liệt của cách mạng Việt Nam. Để hiểu rõ vai trò lãnh đạo và tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc có ảnh hưởng như thế nào đến phong trào cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh cần nghiên cứu quá trình vận động cách mạng, sự truyền bá và tiếp nhận chủ nghĩa Mác-Lênin vào phong trào yêu nước ở Việt Nam nói chung, Nghệ Tĩnh nói riêng thông qua những hoạt động tích cực của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những học trò của Người từ năm 1925-1929. ...

Chi tiết  

Đường Hồ Chí Minh trên biển – những kỳ tích vẻ vang

 

Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại của dân tộc ta, công tác chi viện sức người, sức của từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, giữ vai trò hết sức quan trọng, có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cùng với tuyến đường chi viện chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên bộ nổi tiếng thế giới, dân tộc ta còn lập ra một kỳ tích nữa trong lịch sử, đó là tuyến chi viện chiến lược - đường Hồ Chí Minh trên biển, có ý nghĩa chiến lược vô cùng quan trọng đối với quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng mà người đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. ...

Chi tiết  

Đồng chí Lê Đức Thọ - người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng

 

Đồng chí Lê Đức Thọ, tên chính là Phan Đình Khải sinh ngày 10/10/1911 trong một gia đình nho giáo, giàu lòng yêu nước tại xã Địch Lễ, huyện Mỹ Lộc (nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định), tỉnh Nam Định. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, tận tụy với Tổ quốc, với Đảng và Nhân dân, về tinh thần dũng cảm, bất khuất, về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, giàu tình thương yêu để cho thế hệ chúng ta noi gương, học tập. ...

Chi tiết  

Đồng chí Trương Học Ba - Người chiến sĩ cộng sẢn kiên cường của quê hương Nghi Lộc

 

Nghi Lộc – mảnh đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường. Nhiều người con ưu tú của huyện Nghi Lộc đã trở thành những chiến sỹ cộng sản kiên cường hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta, trong đó không thể không nhắc đến đồng chí Trương Học Ba – người thanh niên giáo dân kính chúa yêu nước, đã “sống anh dũng, chết vẻ vang” làm rạng danh cho quê hương, đất nước. ...

Chi tiết  

Từ Xô viết Nghệ Tĩnh đến Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh tháng 8/1945

 

Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Nghệ An, Hà Tĩnh đã góp phần xứng đáng vào thắng lợi chung của cả nước, phá tan xiềng xích nô lệ của chế độ phát xít, thực dân, phong kiến trên đất nước ta; mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Và để có được thắng lợi rực rỡ đó, chúng ta càng thấy được ý nghĩa to lớn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô viết Nghệ - Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại, nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này”. ...

Chi tiết  
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Cuối