Các hoạt động kỷ niệm 80 năm XVNT và 50 năm thành lập của Bảo tàng XVNT

Thực hiện Kế hoạch số 65KH/TU ngày 28/7/2010 của Tỉnh ủy Nghệ An, ngày 29/7/2010, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An đã có buổi làm việc với Bảo tàng XVNT và đã có Kết luận với một số nội dung chính như sau:

I. Về các hoạt động phục vụ kỷ niệm 80 năm Xô viết Nghệ Tĩnh:
1. Tổ chức tốt công tác trang trí băng cờ, khẩu hiệu, băng rol, áp phích trong khuôn viên Bảo tàng và dọc đường Đào Tấn.
2. Tham gia tuyên truyền về XVNT trên các phương tiện thông tin đại chúng.
3. Tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa cho các đoàn đại biểu tại Nhà Tưởng niệm các liệt sỹ XVNT trong khuôn viên Bảo tàng.
4. Tổ chức đón khách tham quan, nghiên cứu tại Bảo tàng và tổ chức trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa với một số địa phương có phong trào Xô viết tiêu biểu.
5. Về tổ chức cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 80 năm XVNT giữa Nghệ An và Hà Tinh ( do Ban Tuyên giáo chủ trì): Nếu tổ chức tại Bảo tàng thì giao Bảo tàng XVNT chuẩn bị các điều kiện để thực hiện nhiệm vụ này.
6. Xin chủ trương lập dự án nâng cấp Nhà trưng bày: Bảo tàng làm văn bản báo cáo Lãnh đạo Sở, sau đó, lãnh đạo Sở sẽ vào Bảo tàng kiểm tra, xem xét, quyết định. Nội dung này phải xong trong tháng 9/2010.
7. Tổ chức sửa chữa nhỏ, chỉnh trang Nhà trưng bày phục vụ các hoạt động kỷ niệm.

II. Về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Bảo tàng XVNT:
1. Thống nhất tổ chức kỷ niệm, Bảo tàng xây dựng kế hoạch riêng cho kỷ niệm 50 năm thành lập Bảo tàng cùng với kỷ niệm 80 năm XVNT.
Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm: Bảo tàng xây dựng chương trình, kịch bản riêng. Thành phần dự lễ: Đại diện Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cụ lão thành cách mạng và các thành phần khác có liên quan.
Thời gian tổ chức: khoảng từ 7 – 9/9/2010.
2. Về công tác tuyên truyền: Đồng ý ra tập san “ Bảo tàng XVNT-50 năm xây dựng và phát triển”, có bài đăng trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An, trang Website của Bảo tàng.
3. Về công tác thi đua: Làm thủ tục đề nghị Sở trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng bức trướng và UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể và một số cá nhân tiêu biểu.

Nguyễn Xuân Thủy - Giám đốc Bảo tàng XVNT