Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng của các đơn vị thuộc Khối Di sản năm 2018

Thực hiện Quyết định số 172/QĐ-SVHTT ngày 19/01/2018 của Sở Văn hóa & Thể thao về việc Công nhận khối trưởng, cụm trưởng các Khối, Cụm thi đua ngành năm 2018; Hướng dẫn số 2784/HD-SVHTT ngày 24/10/2018 của Sở Văn hóa & Thể thao hướng dẫn Tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2018. Ngày 14/11/2018, với tư cách là Khối trưởng Khối Di sản, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 .

Về dự Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh – PGĐ Sở VH&TT – Phụ trách Khối Di sản và đại diện lãnh đạo các phòng ban của Sở; lãnh đạo, trưởng phòng Hành chính – tổng hợp 5 đơn vị thuộc khối Di sản, cùng các trưởng, phó phòng của Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh.

Khối Di sản theo Quyết định số 197/QĐ.SVHTT ngày 14 tháng 2 năm 2017 gồm 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao có nhiệm vụ: Bảo tồn tôn tạo, phát huy các di sản văn hóa, đón tiếp hướng dẫn phục vụ khách tham quan; tổ chức các lễ hội truyền thống; nghiên cứu sưu tầm, phục hồi, bảo dưỡng các loại tài liệu hiện vật để phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày; xây dựng các sưu tập hiện vật, tham  mưu, lập, thẩm định hồ sơ khoa học trình các cấp có thẩm quyền xếp hạng và phục hồi tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Triển khai nhiệm vụ năm 2018, khối Di sản hoạt động trong điều kiện nguồn ngân sách hạn hẹp, hệ thống di tích nhiều trên địa bàn rộng, phức tạp, nhiều công trình bị xuống cấp, một số chế độ chính sách trên lĩnh vực bảo tồn - bảo tàng chưa được quy định cụ thể, lực lượng cán bộ có trình độ chuyên môn chuyên sâu chưa nhiều, nên việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị còn có nhiều khó khăn. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của các tập thể CBVC trong khối, qua báo cáo kết quả công tác, nhìn chung các đơn vị đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2018.

Sau phần báo cáo Tổng kết phong trào thi đua của các đơn vị trong khối di sản  do đồng chí Lê Thu Hiền – Giám đốc Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh – Khối trưởng Khối Di sản năm 2018 trình bày, các đại biểu tham dự đã có phần thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho hoạt động giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa Nghệ An ngày càng phát triển.

Thay mặt lãnh đạo Sở, đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc – Phụ trách Khối Di sản đã ghi nhận những thành tích nổi bật của 5 đơn vị trong khối di sản đạt được trong năm 2018 và có những ý kiến góp ý, chỉ đạo sát sao để các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch được giao trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Các đơn vị đã thống nhất bình chọn 3 đơn vị đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đó là Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu di tích Kim Liên, Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ.

Với những thành tích nổi bật, xuất sắc trong năm 2018, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh được các đơn vị trong Khối Di sản đề nghị UBND Tỉnh tặng cờ thi đua năm 2018.

Sau phần đăng ký danh hiệu thi đua năm 2018, các đơn vị đã thống nhất bầu Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ làm Khối trưởng Khối Di sản năm 2019.

 

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 do Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh tổ chức đã thành công tốt đẹp. Các đơn vị trong khối Di sản quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

 

Trần Thị Hồng Nhung – Bảo tàng XVNT