Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2017)

Sáng ngày 18/3/2015, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ (2015-2017). Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch và toàn thể đảng viên của Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Hội nghị đã được nghe: Báo cáo thẩm tra tư cách đảng viên, Báo cáo chính trị và Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ (2010-2015).

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ và lãnh đạo cơ quan, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, lao động đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, cơ quan, phát huy sức mạnh trí tuệ của tập thể và thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan; hầu hết các nhiệm vụ chuyên môn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đề ra. Trong 5 năm qua, Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, hàng tháng tổ chức giao ban đánh giá công việc đã thực hiện, đồng thời đề ra các giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực công tác chuyên môn. Các phòng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đồng thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác, chú trọng rèn luyện đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức và người lao động có đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của cơ quan.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết và dân chủ, cũng như sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Đại hội Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thảo luận, bàn bạc các giải pháp để thực hiện hoàn thành phương hướng, nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Cương - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Công đoàn Ngành Đảng ủy Sở đã ghi nhận những kết quả, thành tích đạt được của Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trong nhiệm kỳ qua (2010-2015), đồng chí lưu ý trong nhiệm kỳ 2015-2017 Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa, đặc biệt là chuẩn bị điều kiện mọi mặt để phục vụ tổ chức kỷ niệm 85 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh và các ngày lễ lớn trong năm. Hoàn thiện các loại quy chế, quy định để quản lý và tổ chức các hoạt động được chặt chẽ, khoa học, hiệu quả hơn.

Với sự tín nhiệm cao của các đảng viên trong Chi bộ, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ (2015-2017) và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng ủy Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ mới.
Đại hội Chi bộ Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên biểu quyết thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2015 – 2017).

Hồng Nhung - Bảo tàng XVNT