Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh kỷ niệm 50 năm thành lập

Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh qua 50 năm xây dựng và phát triển đã trở thành trường học, nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; góp phần bồi đắp ngọn lửa yêu nước, trung thành với Đảng trong mỗi người dân Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Bảo tàng đã sưu tầm, lưu giữ được hàng ngàn hiện vật, tài liệu quý về Xô viết Nghệ Tĩnh, phục vụ hàng chục triệu lượt người xem, kiểm kê được 250 di tích, lập hồ sơ xếp hạng 47 di tích cấp Quốc gia. Tổ chức thành công nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu đề tài khoa học các cấp cùng nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm đưa Xô viết Nghệ Tĩnh đến được với đông đảo công chúng trong nước và quốc tế; có ý nghĩa tích cực vào việc giữ gìn, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.

Kỷ niệm 80 năm XVNT và 50 năm thành lập Bảo tàng là dịp để những người làm công tác bảo tàng ôn lại truyền thống, cùng nhau phấn đấu nâng cao hơn nữa năng lực, trí tuệ, phẩm chất và phong cách làm việc, đưa hoạt động của Bảo tàng lên tầm cao mới, xứng đáng với tinh thần, khí phách của những chiến sĩ Xô viết Nghệ Tĩnh anh hùng. Dịp này, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh cùng 6 cá nhân vinh dự được UBND tỉnh tặng bằng khen. Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã trao tặng cho bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh bức trướng mang dòng chữ “Bảo tàng XVNT, 50 năm xây dựng và phát triển”.

 

(Thanh Hà)