Võ Hoàn

Bí danh: Tám, Kiết, Bé
Năm sinh: 1927
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Võ Tấn
Họ tên mẹ: Trần Thị Vội

Thông tin hoạt động

Ngày 16-11-1942 bị bắt ở Vinh vì tội hoạt động cộng sản. Đã khai ra 1 số người cùng hoạt động

Võ Khanh

Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Hoà

Thông tin hoạt động

- 1931: hoạt động chính trị, Bị địch kết án 2,6 năm tù giam vì hoạt động chính là ( Theo bản án số 7 ngày 20/12/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Kon Tum) bị tù ở Kon Tum - 1932: đựoc tha

Võ Khoa

Giới tính: Nam
Quê quán: Trương Dinh

Thông tin hoạt động

- Bị địch kết án 1 năm 6 tháng tù theo bản án số 166 ngày 3-10-1931 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh - Là tù chính trị, được địch trả tự do vào tháng 9-1932

Võ Lạng

Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Trạch

Thông tin hoạt động

- 1931 tù chính trị, bị Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 1 năm tù theo bản án số 47 ngày 13-3-1931 - 15-10-1931 Được tha

Võ Loan

Bí danh: Giái Loan, Bính
Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Dương
Họ tên cha: Võ Lang
Họ tên mẹ: Nguỹen Thị Bái

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản khai cơ sở trong khi bị bắt năm 1931

Võ Trọng Ngoạn

Bí danh: Tiva
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1930 làm mật phái viên cho Pháp ở Thái Lan

Võ Trực

Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: An Xá - Tỉnh Quảng Nam

Thông tin hoạt động

Bị bắt sau được tha bổng tại bản án số 101 ngày 28/10/1942 của tỉnh Quảng Nam

Võ Văn Cân

Giới tính: Nam
Quê quán: Đại Điền

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động chính trị năm 1924

Võ Văn Căn

Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam
Quê quán: Mỹ Xá
Họ tên cha: Võ Văn Hành

Thông tin hoạt động

- 1941 là uỷ viên huyện Nghi Lộc - Bị địch bắt thnág 7-1941 - Bị kết án 15 năm tù khổ sai và 15 năm quản thúc (theo bản án số 57 ngày 13-3-1942 - Nghệ An) - Bị đày đi Ban Mê Thuột 7-4-1944 - Khi bị bắt đã khai ra những Đảng viên Cộng sản cùng hoạt động

Võ Văn Chấp

Năm sinh: 1872
Giới tính: Nam
Quê quán: Việt Yên

Thông tin hoạt động

- 1908 tri phú ở Quì Châu bị thải hồi vì có tư tưởng chống Pháp - 1913 làm tình báo cho Nhật - Là con rể của Cao Xuân Dục (Bộ trưởng đã chết)

Võ Văn Đồng

Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam
Quê quán: Tân Hợp
Họ tên cha: Võ Văn Hiếu
Họ tên mẹ: Phạm Thị Khiêng

Thông tin hoạt động

Năm 1931 gia nhập Đảng Cộng sản thụôc huyện bộ Nam Nghi Bị địch kết án 7 năm khổ sai và 3 năm quản thúc theo bản án số 44 ngày 9/1/1932 của toà án Nam triều tỉnh Nghệ An Được giảm án còn 5 năm tù và 2,6 năm quản thúc theo quyết định số 639 ngày 24/5/1932 của Hội đông cơ mật Được thả tự do nhân dịp tết 1933

Võ Văn Giêc

Giới tính: Nam
Quê quán: My Hoa

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là Đảng viên Đảng cộng sản, bí thư chi bộ, bị địch lập danh sách theo dõi
Đầu 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cuối