Vi Văn Châu

Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Là Hiêm
Họ tên mẹ: Vi Thị Hương Biên

Thông tin hoạt động

- Bị kết án vắng mặt 1 năm tù giam và 6 tháng quản thúc (theo bản án số 166 ngày 28-6-1932 - Nghệ An) - Bị bắt 6-3-1933 - Chết tại bệnh viện Cua Rào (Nghệ An) ngày 28-7-1933

Vi Văn Khoa

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1944 làm công cho quân đội Nhật ở Nghi Lộc

Vi Văn Khoa

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1944 làm công cho quân đội Nhật ở Nghi Lộc - Vinh

Việt

Bí danh: Hồng Xương, Phát
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

1922 cư trú ở Thái Lan, tham gia vào hội "Thân ái" và "Hợp tác" bị địch trục xuất khỏi Thái Lan (12-1930)

Võ Ấn

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam
Quê quán: Nguyệt Ao
Họ tên cha: Võ Tuệ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Bôn

Thông tin hoạt động

Tù chính trị năm 1941

Võ Bá Đại

Bí danh: Vũ Bá Đại, Dương Quang Đạt, Chiếu, Đai, Mỹ Sơn, Thành, ĐỈnh
Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Là uỷ viên Trung ương Đảng ở Thái Lan. Hoạt động tích cực trong phong trào Cộng sản ở Thài Lan năm 1926-1932

Võ Ban

Bí danh: Vũ Ban, Võ Bang
Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Vạn Phần

Thông tin hoạt động

Năm 1930 - 1931 hoạt động cộng sản với chức vụ Bí thư. Bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam và 2 năm quản thúc. Sau đó được giảm án. Ký tờ thú tội năm 1933 và được tự do.

Võ Châu

Bí danh: Võ Trọng Văn, Châu, Bái
Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Thanh Khê
Họ tên mẹ: Thái Thị Nhuỵ

Thông tin hoạt động

Ngày 27-6-1931 bị bắt giam. Bị kết án 3 năm tù và 2,5 năm quản thúc (Bản án số 127/18-11-1931/ Nghê). Bị đưa đi giam ở Đà Lạt 16-1-1932. Được thả 19-7-1933

Võ Chung

Bí danh: Thô
Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Phong
Họ tên cha: Nguyễn Thị Nam

Thông tin hoạt động

- 4-5-1932 bị kết án tử hình - Xử bắn ngày 28-12-1932

Võ Công

Bí danh: Ba, Công Võ, Kham Pha, Kham Ba, Phạm Ba, Tuyên
Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

1935 bị bắt ở Sakhone (Thái Lan) và bị địch kết án tù khổ sai chung thân về tội tham gia hội cứu tế và hoạt động cộng sản

Võ Diễn

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Quỹ Lãng
Họ tên cha: Võ Văn Long

Thông tin hoạt động

- 1931 là Bí thư 1 chi bộ cộng sản. bị kết án 2 năm tù giam và 2,5 năm quản thúc . Tự do năm 1933

Võ Đình Yên

Bí danh: Âm, Dinh
Năm sinh: 1893
Giới tính: Nam
Quê quán: Thuy Triều
Họ tên cha: Võ Xung
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thân

Thông tin hoạt động

1932 bị tình nghi là Cộng sản, bị địch bắt và hỏi cung
Đầu 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cuối