Trương Văn Huấn

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Lôi Trường - Mỹ Tho
Họ tên cha: Trương Văn Mười
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hội

Thông tin hoạt động

1925 - 1928 Hoạ khoa luạt và Bác sỹ khoa học tại Pháp 1926-1927 trong tổ chức hội tương trợ sinh viên ĐD tại Pháp 2/1934 thành viên của hội cứu tế đỏ Sài Gòn 1936 giáo viên trường Pẻtunky ở Sài Gòn 4/1936 có đặt 1 trạm phát thanh bí mật ở nơi mà Pháp tình nghi 6/1926 phó thư ký hội học sinh bình dân ở Sài Gòn

Trương văn Huấn

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trương Văn Mười
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hội

Thông tin hoạt động

- 1925-1928 học khoa luật và bác sỹ khoa học tại Toulonse (Pháp) - 1926-1927 trong tổ chức "Hội tương trợ sinh viên Đông Dương" tại Pháp - 2-1934 thành viên của Hội cứu tế đỏ Sài Gòn - 1936 giáo viên trường Petrun ky ở Sài Gòn - 4-1936 có đặt 1 trạm phát thanh bí mật ở nơi mà Pháp tình nghi - 6-1937 phó thư ký hội hữu học bình dân ở Sài Gòn - 7-1937 tham gia vào việc thành lập hội "Hữu Ái" của sinh viên từ Pháp về - 12-1937 tham giua vào cuộc họp của hội để thảo ra điều lệ - 3-1940 hoạt động Cao Đài ở khu vực Biên Hoà, Bến Tre

Trương Xuân Bài

Bí danh: Trương Văn Bài
Năm sinh: 1857
Giới tính: Nam
Quê quán: Hải Côn

Thông tin hoạt động

Lý trưởng không báo cáo với địch khi có bọn cướp đến làng. Bị kết án tù 2,5 năm

Tú Cáp

Bí danh: Nguyễn Đình Cáp
Giới tính: Nam
Quê quán: Hoành Sơn

Thông tin hoạt động

Tay sai cho mật thám Pháp ở Vinh năm 1930

Từ Đàn

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Tù chínhtrị năm 1929. Bị địch theo dõi

Tu Mân

Giới tính: Nam
Quê quán: Làng Khải

Thông tin hoạt động

Năm 1935 tham gia Đảng "Vừng Hồng" và hoạt động cộng sản ở Nghệ An

Tu Tuân

Năm sinh: 1883
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1938 là thành viên hội "Thân Ái" ở Ban Nong Bua (MaKheng), Thái Lan, bị pháp theo dõi

Uông Danh

Năm sinh: 1869
Giới tính: Nam
Quê quán: Đức Quang

Thông tin hoạt động

Hoạt động trong tổ chức của Đỗ Quyên, Ngô Quảng. Đầu thú địch năm 1911, chết 13-7-1912

Văn Bá Giu

Bí danh: Văn Bá Du
Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động chính trị năm 1927

Văn Đình Quyên

Bí danh: Thạch
Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Quê quán: Thạch Đông

Van Dy

Bí danh: Bac-E Khanh, Nhiêu Luân
Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Việt kiều ở Thái Lan năm 1926. Đội viên cộng hội năm 1931

Vi Văn Châu

Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Quê quán: Mon Sơn
Họ tên cha: Là Hiêm
Họ tên mẹ: Vi Thị Hương Biên

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản Bị kết án vắng mặt 1 năm tù giam và 6 tháng quản thúc (Theo bản án số 166 ngày 28/6/1932 của Toà án Nam triều tỉnh Nghệ An) Bị bắt 6/3/1933 Chết tại bệnh viện Cửa Rào, Nghệ An
Đầu 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cuối