Trịnh Nai

Giới tính: Nam
Quê quán: Cao Diên
Họ tên cha: Cai - Xa Thanh

Thông tin hoạt động

- 4/11/1930: Cùng với hơn 40 người khác đã tham gia trong vụ bắt, xét xử và giết tên Hương Hào ở làng, vì Y đã làm tay sai cho địch hại cán bộ Cộng sản - 12/1930: Bị tri huyện thanh Chương bắt và chờ xét xử

Trịnh Niên

Bí danh: Trịnh trị
Giới tính: Nam
Quê quán: Đức Lâm

Thông tin hoạt động

Trốn sang Thái Lan buôn bán. Bị bắt năm 1937 vì không có giấy tờ

Trịnh Văn An

Năm sinh: 1891
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Thịnh
Họ tên cha: Trịnh Văn Xiêm
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Hạnh

Thông tin hoạt động

- bị địch bắt 30/6/1930 vì nghi Hoạt động chính trị

Trịnh Văn Lâm

Bí danh: Nhân, Trịnh Quang Lâm, Trịnh Đức Lâm
Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 10

Thông tin hoạt động

- 10-1934 -1936 thợ nguội ở nhà máy Trường Thi - 23-7-1937 bị địch bắt vì tham gia đình công - 24-9-1937 Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An kết án 1 năm tù giam và 1 năm quản thúc - 1938 Được tha, 1939 làm ở nhà máy Diêm Hàm Rồng - Thanh Hoá, bị địch theo dõi chặt chẽ vì nghi đang tổ chức đình công trong nhà máy Diêm và quan hệ với công nhân đường sắt ở Dĩ An để chuẩn bị cho cuộc đình công của công nhân

Trịnh Văn Qui

Bí danh: Trương Văn Quý, Trịnh Văn Bảy
Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Tiết
Họ tên cha: Trịnh Văn Viên
Họ tên mẹ: Thị Thư

Thông tin hoạt động

Việt Kiều ở Thái Lan

Trịnh Văn Tho

Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động trong nhóm thông tin của tổ chức "Việt Nam phục quốc đồng minh hội" năm 1943 ở Thái Lan

Trương Đình Tuẩn

Bí danh: Học Bảo
Giới tính: Nam
Quê quán: Làng Tuy Anh

Thông tin hoạt động

Hoạt động chính trị năm 1914

Trương Ngọc Hao

Giới tính: Nam
Quê quán: Phú Nghĩa

Thông tin hoạt động

- 1928: Ông là thư ký Sở thuế quan phục vụ tại Phú Nghĩa (Quỳnh Lưu) có tư tưởng chống Pháp , bị địch theo dõi

Trương Nguyên Ân

Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam
Quê quán: Phú Hoà

Thông tin hoạt động

- bị kết án 1,5 năm tù giam và 9 tháng quản thúc vì tội giải truyền đơn tuyên truyền cộng sản

Trương Quốc Oai

Bí danh: Nguyễn Tất Dật, Trương Quốc Vy, Trương Bội Công
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Sang Thượng Hải Trung Quốc năm 1914 1916-1930 Đảng viên "Việt Nam Cách Mệnh Đảng" 1944 Đảng viên "Việt Nam Cách mạng Đồng Chí Hội"

Trương Quốc Oai

Bí danh: Nguyễn Tất Dật, Trương Quốc Uy, Trương Dội Công
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Sàn Thượng Hải Trung Quốc năm 1914 1916-1930 Đảng viên "Việt Nam cách mệnh Đảng" 1944 Đảng viên "Việt Nam cách mạng đồng chí hội"

Trương Văn Binh

Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Lạc Phố

Thông tin hoạt động

Việt kiều ở Thái Lan năm 1932
Đầu 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cuối