Trần Văn KHoa

Bí danh: cu Vành, Trần Vanh
Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Mậu Tài
Họ tên mẹ: Đinh Thị Hoa

Thông tin hoạt động

Bí thư chi bộ thôn bộ Cộng sản, tham gia vụ ám sát chính trị phó tổng Lê Văn Đang tại Đại Đồng huyện Thanh CHương năm 1931. bị kết án 12 năm tù khổ sai 10 năm quản thúc Theo bản án số 111 ngày 4/5/1932 của quan lại địa phương Nghệ An Nhân dịp tết 1933 được giảm án 2 năm tù tết 1934 được giảm 5 năm Lần thứ 3 đựơc giảm 1 năm nhân dịp ngài toàn quyền Robin đến thăm Đông Dương và nhân dịp tết 14/7/1934 sau đó lại bị bắt vì tham gia tổ chức lại Đảng Cộng sản ở huyện Thanh CHương tháng 7,8 năm 1935 bị kết án 10 năm tù khổ sai và 10 năm chung thân Theo bản án số 203 ngày 28/11/1935 của địa phương Được giảm lần thứ nhất nhân dịp tết 1937 là 3 năm Lần thứ 2 nhân dịp quốc khánh niệm 14/7/1937 là 1 năm Lần thứ 3 là năm 1938 được giảm 2,5 năm nhân dịp quốc khánh niệm 14/7/1938 sau đó được tha

Trần Văn Lan

Bí danh: Giáp
Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Hữu Bị - Nam Định
Họ tên cha: Trần Văn Gian
Họ tên mẹ: TRần hị Than

Thông tin hoạt động

Là công nhân nhà máy dệt Nam Định, đại biểu của ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Đồn Dương ở Bắc Kỳ Đêm 20, rạng ngày 21/4/1931 bị bắt tại 37 phố Bilgiquee Hải Phong, là một trong những người tham gia thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương cùng với Nguyễn Ái Quốc, Ngô Đức Trì

Trần Văn Triêm

Bí danh: Trung
Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Quê quán: Hạ Tứ
Họ tên cha: Trần Văn Giai
Họ tên mẹ: Lưu Thị Đôi

Thông tin hoạt động

Qua Lào năm 1926, học 3 năm sau sang Thái Lan, là thành viên của thanh niên cộng sản đoàn. Bị bắt tháng 4/1934 vì tội định cướp (18 tháng tù). Ngày 1/6/1931 bị bắt ở bản khócgua Makheng, kết án 5 năm tù vì rải truyền đơn cộng sản.

Trần Văn Vy

Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam
Quê quán: Hiên Lang

Thông tin hoạt động

Năm 1930 địch theo dõi vì nghi chính trị

Trần Viết Can

Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Trường Thanh
Họ tên cha: Trần Viết Trữ
Họ tên mẹ: Phan Thị Tư

Thông tin hoạt động

bị bắt ngày 5/2/1930 vì hoạt động chính trị

Trần Viết Cân

Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam
Quê quán: Ân Thịnh
Họ tên mẹ: Thị Thục

Thông tin hoạt động

Tù chính trị năm 1931

Trần Vinh

Năm sinh: 1894
Giới tính: Nam
Quê quán: Sung Tính - Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
Họ tên cha: Trần Văn
Họ tên mẹ: Huỳnh Thị Đối

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản bị bắt 16/3/1931 bị kết án 7 tháng tù (Theo bản án số 113 ngày 5/12/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Quảng Ngãi) được tha 14/2/1931

Trần Xuân Dương

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

1930 là học sinh đệ tam trường quốc học Vinh, tham gia hoạt động cộng sản

Trần Xương

Năm sinh: 1892
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Hội

Thông tin hoạt động

10-1930 vào Đảng cộng sản, bị địch bắt và hỏi cung ngày 11-6-1931

Trần Y

Năm sinh: 1920
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Yên
Họ tên cha: Trần Bình
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Lập

Thông tin hoạt động

1940 nhân viên cảnh sát vinh - Bến thuỷ, xin thôi việc năm 1944

Tri

Bí danh: Xuân, Lâu, Lau Tri
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Bị bắt ngày 13-3-1935 vì rải truyền đơn cộng sản tại Oubone, Thái Lan, bị toà án Oubone kết án 6 năm tù - Khi được tha lại tiếp tục hoạt động lập tổ chức công đoàn công nhân ở Bung

Trinh Bản

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Đầu thú địch được cấp thẻ (1931)
Đầu 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Cuối