Trần Quốc An

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 trong Hồng Quân Trung Quốc - hoạt động cộng sản

Trần Quốc Cường

Bí danh: Phú, Ất
Năm sinh: 1920
Giới tính: Nam
Quê quán: Cự Đại
Họ tên cha: Trần Quốc Giao
Họ tên mẹ: Lê Thị Huệ

Thông tin hoạt động

Tháng 11-1940 tham gia Đảng cộng sản. Bị bắt tháng 12-1940 bị kết án 12 năm tù khổ sai và 12 năm quản thúc (bản án số 136 ngày 18-7-1941. Bị giam tại nhà tù Ban Mê Thuột)

Trần Thanh

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Ngọc Long Thượng
Họ tên cha: Trần Viêm
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Viêm

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản huyện bộ điều tra, bị kết án 7 năm khổ sai và 6 năm quản thúc (theo bản án số 195 ngày 1/12/1931) 25/5/1933 được tha 14/5/1935 lại bị bắt vì rải truyền đơn Cộng sản, bị kết án 15 năm khổ sai và 15 năm quản thúc (theo bản án số 138 ngày 16/8/1935 của toà án tỉnh Nghệ An) 1/1/1938 được tha

Trần Thế Hoàng

Năm sinh: 1909
Giới tính: Nam
Quê quán: Đức Trang
Họ tên cha: Trần Toàn
Họ tên mẹ: Thị Doan

Thông tin hoạt động

- Năm 1931 là bí thư xã bộ, bị kết án 2,5 năm tù và 2 năm quản thúc theo bản án số 132 nagỳ 3-10-1931 của toà án tỉnh Nghệ An - Bị dẫn giam tại Hội an ngày 12-1-1932, được tha vào dịp bảo Đại trở về nước tháng 9-1932

Trần Thị Ba

Năm sinh: 1886
Giới tính: Nữ
Quê quán: Thuận Ngãi

Thông tin hoạt động

Việt Kiều ở Thái Lan về nước 1939, Mật thám Pháp theo dõi

Trần Thị Hường

Giới tính: Nữ

Thông tin hoạt động

3-1931 nhận tài liệu, báo chi, tác phẩm của Cộng sản như: Sô Viết, Lao Khổ, Búa liềm, báo chí VNQDĐ, "Quản Bút Đỏ"..., từ tay của Trần Hân Khân và trao lại cho Trần Thị Ty, cùng cất giữ bí mật. Đồng thời còn được tuyển chọn vào Hội Phụ Nữ để tham gia rải truyền đơn và biểu tình trong cuộc thi đấu thẻ thao (Tennis) trong dịp hè

Trần Thị Liên

Bí danh: Cô Liên, Lơi, Ký
Năm sinh: 1886
Giới tính: Nữ
Họ tên cha: Trần Bá Huân
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhơi

Thông tin hoạt động

- Cựu Đảng viên Tân Việt, Việt Nam Cộng Sản Đảng, từng là tù chính trị ở Hà Tĩnh - 1934-1941 buôn bán rau quả ở Vinh, Hà Tĩnh, Lào. Mật thám Pháp nghi có liên hệ với những tù chính trị cũ

Trần Thị Liên

Bí danh: Sơn, Tuyết
Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Nghi
Họ tên cha: Trần Khắc Am
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Loan

Thông tin hoạt động

- Là đại biểu chi bộ phụ nữ ở Vinh bị kết án 1 năm tù và 9 tháng quản thúc (theo bản án số 28 ngày 18-1-1932 của tỉnh Nghệ An) - Được tha ngày17-8-1932 sau khi đã được giảm án. Ngày 18-10-1935 lại bị bắt tại Phủ Quỳ vì tham gia rải truyền đơn Cộng sản bị kết án 2 năm tù và 2 năm quản thúc (theo bản án số 35 ngày 1-4-1936 của Nghệ An) - Được tha nhân dịp Hưng quốc khánh niệm năm 1936 (tha ngày 15-7-1936). Năm 1937 tháng 1 cùng chồng đi Nha Trang sinh sống, đến 26-4-1938 cùng chồng về Vinh

Trần Thị Mai

Bí danh: Lựu
Giới tính: Nam
Quê quán: Thịnh Trung

Thông tin hoạt động

1932 là tù chính trị bị Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 1 năm tù Theo bản án số 83 ngày 24/4/1932 Được xét tha ngày 29/11/1932 nhân ngày Bảo Đại về nước

Trần Thị Nghe

Bí danh: Trạch
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Ngày 26/1/1931 bị bắt ở Hồng Gai. Bị phạt tù và giam tại Côn Đảovì tội Hoạt động Cộng sản Đông Dương

Trần Thị Thao A

Bí danh: Bích
Năm sinh: 1914
Giới tính: Nữ
Quê quán: Tinh Trung
Họ tên cha: Trần Đức Tư
Họ tên mẹ: Lê Thị Chín

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản năm 1930. Bị toà án Hà Tĩnh kết án 1 năm tù giam ( theo bản án số 83 ngày 24-4-1932)

Trần Thương, Trung

Bí danh: Doãn, Nhoãn Chấp, Doãn Chấp, Nho Bậc, Gioãn Chấp
Giới tính: Nam
Quê quán: Thịnh Xã

Thông tin hoạt động

Nghi có quan hệ với những người Việt Nam trốn ở nước ngoà Năm 1934 đã chết
Đầu 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Cuối