Trần Lộc

Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu Tịnh Trung
Họ tên cha: Trần Đức Từ
Họ tên mẹ: Thị Chín

Thông tin hoạt động

- 1930 giáo viên ở Đô Lương Nghệ An - 12-7-1930 bị địch bắt vì địch tìm thấy trong nhà của mệ ông 2 người Cộng sản (Nguyễn Huy Lùng và Nguyễn Ky), sau được tha vì thiếu chứng cứ - Thường xuyên quan hệ với những người địch tình nghi - 1934 thành lập hội "Thể Thao" địch nghi hoạt động cộng sản

Trần Lương

Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam
Quê quán: Thương Hạ

Thông tin hoạt động

- Bị địch kết án 2 năm tù vì hoạt động chính trị theo bản án số 233 ngày 23-12-1931 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh - Được tha 2-2-1933

Trần Lương

Bí danh: Tích, Trần Xuân Lương, Trần Tích, Trần Văn Lương, Lương, Khun, Long
Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Quảng Bình
Họ tên cha: Trần Ngãi
Họ tên mẹ: Hoàng Thị Kiêm

Thông tin hoạt động

- 11-1934 bị địch truy nã vì hoạt động cộng sản - 6-4-1935 bị bắt giam do mật thmá Lào - 21-8-1935 bị Toà án Vietiane kết án 2 năm tù treo vì gây phương hại an ninh quốc gia

Trần Lưu

Bí danh: Luyến, Dao, Đản
Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trần Xan
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Dương

Thông tin hoạt động

Bị bắt ngày 10-4-1932 bị kết án 3 năm tù giam và 1 năm quản thúc (theo bản án số 159 ngày 8-9-1932 của Hà Tĩnh vì hoạt động cộng sản). Tự do nhân dịp tết 1934

Trần Minh

Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

tù chính trị bị địch kết án 1 năm tù giam Theo bản án số 207 ngày 25/11/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh và bị giam tại nhà giam tỉnh Hà Tĩnh sau đó được tha

Trần Minh Toan

Bí danh: Chat
Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 4
Họ tên cha: Trần Minh Hoán
Họ tên mẹ: Phan Thị Vóc

Thông tin hoạt động

Cựu thành viên của Đảng "Thanh niên" Tháng 3-1932 bị báo cáo là thường xuyên lui tới nhà "Sinh huy" nơi hội họp của những người bị pháp tình nghi

Trần Ngọc Châu

Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Hà

Thông tin hoạt động

hoạt động trong hội kín, bị bắt và bị phạt 6 tháng tù năm 1943

Trần Ngọc Châu

Năm sinh: 1894
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Hà

Thông tin hoạt động

1943 hoạt động trong hội Tương trợ 14/8/1943 bị địch bắt và bị Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh 6 tháng tù giam và bị phạt tiền( Theo bản án số 1839P ngày 22/10/1943)

Trần Ngọc Khai

Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Lộc

Thông tin hoạt động

Bị địch kết án 1 năm tù vì hoạt động chính trị (theo bản án số 12 ngày 31-1-1931 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh). Sau được trả tự do

Trần Ngọc Tý

Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 2
Họ tên cha: Trần Ngọc Hiểu
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thiều

Thông tin hoạt động

- Tham gia vào Đảng "Tân Việt". Bị bắt ngày 3-10-1930 tại Bồng Sơn, Quy Nhơn, bị toà án tỉnh Quảng Nam kết án 9 năm tù khổ sai vì hoạt động cộng sản theo bản án số 62 ngày 25-6-1931 bị đày đi Lao Bảo - Được giảm án vào các dịp Hưng quốc khánh niệm tết, dịp RoBin đến Việt nam... được đưa từ Lao Bảo về Vinh ngày 19-8-1934 để trả tự do. - Bị kết án 20 năm tù khổ sai và 20 năm quản thúc theo bản án số 203 ngày 28-11-1935 của toà án tỉnh Nghệ An vì tham gia tổ chức khôi phục lại Đảng cộng sản ở Huyện Thanh Chương ngày 8-9-1935, bị đày đi Lao Bảo ngày 12-6-1936 - Ngày 9-6-1938 về đến Vinh và chết ngày 4-12-1938 tại làng Yên Miêu khu 2 Vinh

Trần Nguyên

Bí danh: Tân Nguyên, Lạc, Lựu
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

1933-1934 huyện uỷ viên huyện Sa khone 1935 bị chính quyền Thái Lan bắt , kết án tù khố sai chung thân về tội gây phương haị ân ninh quốc gia

Trần Quang Duyệt

Năm sinh: 1915
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1/1930: bị kết án 2 năm tù giam vì tội gai nhập ĐẢng Tân Việt. - 12/1930: bị kết án 9 tháng tù giam vì tội gia nhập Đảng Cộng sản . Đựoc tự do năm 1931
Đầu 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 Cuối