Chinh

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Làng Kẻ Roi
Họ tên cha: Đầu Xứ Đôn

Thông tin hoạt động

năm 1937 nghi hoạt động cộng sản

Chiu Cu

Bí danh: Cháu Cu
Giới tính: Nam
Quê quán: Dương Liễu

Thông tin hoạt động

Tham gia biểu tình ở Hưng Nguyên ngày 12-9-1930 đã bị thương vì bom nổ trong cuộc biểu tình

Chu Cân

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Cao Hậu Đông

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là bí thư một chi bộ Cộng sản. Bị kết án 2 năm tù giam và 1,5 năm quản thúc (theo bản án số 195 ngày 1-12-1931 của Toà án tỉnh Nghệ An)

Chu Quang Bính

Năm sinh: 1893
Giới tính: Nam
Quê quán: Kỳ Ngại Trung

Thông tin hoạt động

Không rõ tính chất (bỏ làng ra đi từ năm 1923)

Chu Thai

Bí danh: Cam
Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Vân Đơn
Họ tên cha: Chu Nam
Họ tên mẹ: Phạm Thị Dinh

Thông tin hoạt động

Bị bắt 1932 vì bị nghi Hoạt động Cộng sản

Chu Văn Bảy

Năm sinh: 1920
Giới tính: Nam
Quê quán: Văn Giang - Bắc Ninh
Họ tên cha: Nguyễn Văn Tiến
Họ tên mẹ: Lê Thị Mịch

Thông tin hoạt động

10/1934 bị bắt ở Vinh vì tội hoạt động Cộng sản 20/11/1934 được thả vì chưa đủ chứng cứ buộc tội

Chu Văn Biên

Bí danh: Ngư, Thuỵ
Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Quê quán: Nam Thôn
Họ tên cha: Chu Thiện
Họ tên mẹ: Phan Thị Đang

Thông tin hoạt động

1930 hoạt động Cộng sản tại Nghệ An 30/5/1930 bị địch kết án 3 năm tù giam 1931 vượt ngục, nhân viên ấn loát của Xứ uỷ Trung Kỳ 19/9/1931 lại bị kết án tù khổ sai chung thân 20/7/1940 được tha

Chu Văn Lương

Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 8

Thông tin hoạt động

Công nhân nhà máy Trường Thi - đấu tranh chống lại đốc công người âu, bị theo dõi 1937

Chửa

Bí danh: Nhựa
Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1931 việt kiều ở Thái Lan - 1935 rải truyền đơn bị địch bắt quả tang hoạt động cộng sản ở Khonken bị địch bắt sau thả tự do - 1936 bị bắt về tội hoạt động cộng sản

Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1929 sang Thái Lan - 1935 bị bắt vì rải truyền đơn cộng sản ở Phan la ra Thái Lan

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1933 bị bắt vì tội tuyên truyền Cộng sản ở làng quê. Địch nghi là uỷ viên tỉnh Hà Tĩnh

Cớn

Bí danh: Lê Xiền
Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Lung
Họ tên cha: Lê Hữu Chước
Họ tên mẹ: Thị Chước

Thông tin hoạt động

hoạt động Cộng sản ở Thái Lan năm 1935
Đầu 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Cuối