Trần Hơn

Bí danh: Bính, Hiền
Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Ngọc Hạ
Họ tên mẹ: Trần Thị Ạ

Thông tin hoạt động

NĂm 1931 là giao thông huyện bộ và xã bộ Ngọ Hạ. Bị bắt và đầu thú ở huyện Yên Thành tháng 3-1931. Bị kết án 3 năm tù giam và 2,5 năm quản thúc (theo bản án số 172 ngày 18-11-1931). Bị giam ở Đà Lạt, được tự do và dẫn về vinh năm 1933

Trần Huệ

Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Gia Hậu
Họ tên cha: Trần Ngẫu
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thuý

Thông tin hoạt động

- 25-9-1930 kết nạp Đảng cộng sản - 1-6-1931 bị địch bắt tại Nghệ An

Trần Hường

Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trần Mậu Tùng

Thông tin hoạt động

Hoạt động Cộng sản bị bắt ở Đà Nẵng năm 1931

Trần Hường

Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trần Mậu Tùng

Thông tin hoạt động

Hoạt động Cộng sản năm 1933, là giao thông viên giữu Trung kỳ và Nghệ An, Bị địch theo dõi

Trần Hữu Danh

Bí danh: Trần Quang Khương
Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Thổ Sơn

Thông tin hoạt động

- Năm 1931 là Đảng viên Cộng sản, uỷ viên Ban tuyên truyền của tỉnh uỷ Nghệ An - Bị địch kết án tù khổ sai chung thân (không rõ bản án), bị đày đi nhà lao Ban Mê Thuột (không rõ thời gian) - Tháng 12-1942: Ông đã thực hiện cuộc vượt ngục về ẩn náu tại huyện Thanh Chương, Nghệ An

Trần Hữu Khôi

Bí danh: Bang Cư
Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân La
Họ tên cha: Trần Hữu Sả
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Năm

Thông tin hoạt động

- 1937: Là Bá Tang bị cách chức - 1944: Thân Nhật chống Pháp, bị bắt kết án 10 tháng tù, Đưa đi an trí ở Phú Bài

Trần Hữu Khương

Bí danh: Vô Biên
Năm sinh: 1924
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân La
Họ tên cha: Trần Hữu Phan
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Duyên

Thông tin hoạt động

- Thư ký thông ngôn sở mật thám Trung kỳ năm 1943

Trần Hữu Tị

Bí danh: Tông
Năm sinh: 1882
Giới tính: Nam
Quê quán: Quả Khê
Họ tên cha: Trần Hữu Tiên
Họ tên mẹ: Bùi Thị Tích

Thông tin hoạt động

Hoạt động trong nhóm Ngô Quảng đã đầu thú địch tháng 6-1911

Trần Khắc Hồ

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Vinh - Bến Thuỷ
Họ tên cha: Trần Khắc Am
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Loan

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản bị kết án 5 năm tù khổ sai (theo bản án số 48 ngày 8-10-1931 của toà án Khánh Hoà) - Trong tù tham gia tuyên truyền bị kết án thêm 3 năm tù - Tết 1934 giảm 1 năm tù - 14-7-1934 giảm 2 năm tù - Tết 1936 giảm 6 tháng - 22- 2-1936 được tha từ nhà tù Ban Mê Thuột

Trần Khánh Du

Bí danh: Cảnh
Năm sinh: 1908
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1933 tham gia vào "Công hội" và hoạt động trong "Đông Dương Cộng sản Đảng" ở Lào và Thái Lan

Trần Khuyên

Năm sinh: 1891
Giới tính: Nam
Quê quán: Quyền Dông

Thông tin hoạt động

- Bị Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 1 năm tù theo bản án số 65 ngày 27-4-1931 - Là tù nhân chính trị, được địch trả tự do nhân dịp Bộ trưởng Thuộc địa tới Đông Dương (11-1931)

Trần Liên

Bí danh: Chu Bay, Liên
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Lưu

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản năm 1941 thuộc xã bộ Yên Lưu có nhiệm vụ liên lạc và tuyên truyền hoạt động
Đầu 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Cuối