Trần Dinh

Bí danh: Trần Văn Dinh
Năm sinh: 1889
Giới tính: Nam
Quê quán: Quyên Đông

Thông tin hoạt động

- Bị bắt ngày 23-3-1931 - Bị kết án 1 năm tù (theo bản án số 65 ngày 27-4-1931 - Hà Tĩnh)

Trần Đình Cơ

Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Định
Họ tên cha: Trần Đình Căn
Họ tên mẹ: Thị Lang

Thông tin hoạt động

Bị địch bắt năm 1930 vì tội rải truyền đơn cộng sản

Trần Đình Diệm

Bí danh: Cậu Ấm Tư
Năm sinh: 1883
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Mã
Họ tên cha: Trần Đình Phong

Thông tin hoạt động

- Tham gia hoạt động yêu , quan hệ với Phan Bội Châu năm 1928

Trần Đình Diết

Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trần Đình Lai
Họ tên mẹ: Trần Thị Viết

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản năm 1930. Bị kết án 2 năm tù giam. 1933 được tha lại tiếp tục hoạt động

Trần Đình Mường

Bí danh: Mong, Đỗ Mường, Đông Phong, Cả Mường
Giới tính: Nam
Quê quán: Phương Trì
Họ tên cha: Trần Đức Huy
Họ tên mẹ: Võ Thị Nghi

Thông tin hoạt động

- Hoạt động chính trị. Bị kết án tử hình vắng mặt năm 1909

Trần Doãn Dương

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1931 tham gia hoạt động cộng sản, bị địch kết án 5 năm tù giam - Ngày 7-11-1941 bị địch đưa đi tập trung an trí tại trại Phú Bài - Tháng 11-1944 được trả tự do

Trần Đồng

Bí danh: Dì Chín Lê, Chin, Bay Thích, Dy Chin
Năm sinh: 1892
Giới tính: Nam
Quê quán: Thái Yên
Họ tên cha: Trần Nhàn
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hợp

Thông tin hoạt động

- 1924 gia nhập Đảng cộng sản tại Udorn Thái Lan - Hoạt động cộng sản ở Thái Lan năm 1935

Trần Dung

Bí danh: Dôi
Năm sinh: 1908
Giới tính: Nam
Quê quán: Mỹ Xuyên
Họ tên cha: Trần Lanh
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hân

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động cộng sản năm 1932

Trần Dung

Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Ang

Thông tin hoạt động

Tham gia biểu tình Cộng sản 1930

Trần Dước

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Cự Thôn
Họ tên cha: Trần Tạc
Họ tên mẹ: Phan Tiu

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản đầu thú năm 1931

Trần Duyệt

Giới tính: Nam
Quê quán: Dương Xuân

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản năm 1930 nhưng đã ký khai

Trần Gián

Bí danh: Giản, Nai
Năm sinh: 1888
Giới tính: Nam
Quê quán: Thanh Đàm Trung

Thông tin hoạt động

Hoạt động Cộng sản năm 1930, bị toà an Nghệ An kết an 5 tháng tù giam (theo bản án số 175 ngay 6/12/1930)
Đầu 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Cuối