Trần Chân

Năm sinh: 1895
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Trạch

Thông tin hoạt động

Ngày 10/3/1931 bị kết án 2 năm tù Ngày 17/9/1931 được tha

Trần Chất

Bí danh: Mai Hoàn
Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: Tri Ban

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản năm 1931 1932 bị kết án 3 năm tù được tha năm 1934

Trần Chất

Bí danh: Mai Hoàn
Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: Tri Ban

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản năm 1931 1932 bị kết án 3 năm tù được tha năm 1934

Trần Châu

Bí danh: Cả Châu
Năm sinh: 1872
Giới tính: Nam
Quê quán: Phương Điền
Họ tên cha: Trần Tán
Họ tên mẹ: Võ Thị Ba

Thông tin hoạt động

hoạt động yêu nước đã về đầu thú địch (1917)

Trần Chi

Năm sinh: 1918
Giới tính: Nam
Quê quán: Đông Phái
Họ tên cha: Trần Tái
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Biên

Thông tin hoạt động

Hoạt động thiếu niên yêu nước năm 1931. Bị địch bắt có khai báo

Trần Chinh

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc An

Thông tin hoạt động

1932 bị Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 2 năm tù vì tội hoạt động chính trị

Trần Chinh

Bí danh: Hạ
Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam
Quê quán: Phúc Ấm

Thông tin hoạt động

bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản thúc (Theo bản án số 58/15-2-1932/Hà Tĩnh) được tha dịp tết 1935

Trần Chúc

Bí danh: Chức Tân
Năm sinh: 1817
Giới tính: Nam
Quê quán: Vinh Diệm
Họ tên cha: Trần Đy
Họ tên mẹ: Thị Đy

Thông tin hoạt động

- Năm 1932 là Đảng viên Đảng cộng sản ở Thái Lan, giữ chức vụ uỷ viên Uỷ ban của Đảng cộng sản ở That Outhèn (Thái Lan) - 3-9-1935 bị cảnh sát Thái Lan bắt ở Outhèn - 7-1936 bị chính quyền Thái Lan trục xuất về Hà Tĩnh - Tháng 10-1936 Được tha khỏi nhà tù Hà Tĩnh

Trần Cu

Giới tính: Nam
Quê quán: Tú Mỹ

Thông tin hoạt động

Đảng viên Đảng Cộng sản năm 1931

Trần Cúc

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản năm 1931

Trần Đăng Thước

Năm sinh: 1885
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Trần Đăng Trọng
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Mậu

Thông tin hoạt động

Thuỷ thủ trên tàu "Vincent Davin" chạy đường Hải Phòng - Bến Thuỷ. Nghi tham gia hoạt động Cộng sản

Trần Dinh

Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Lương

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản năm 1944
Đầu 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Cuối