Chat Đich

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

5-1941 đã dẫn đường tránh sự kiểm soát của địch cho Trần Quy tức Thăng Beo là lãnh tụ Cộng sản qua vùng Nghi Xuân để thông báo tình hình và chỉ thị việc tổ chức lại cơ sở Đảng cộng sản ở vùng này

Chắt Moi

Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Dục

Thông tin hoạt động

11-6-1931 là người cầm của toàn dân chúng Yên Dục trong cuộc biểu tình chống áp bức và là người xúi dục trong vụ ám sát nhân viên mật vụ Lat - Cô, bị địch bắt ở Linh Cảm cùng với Đào Nam (tòng Phạm)

Chat Tuy

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

27-5-1931 hoạt động cộng sản. Tham gia trong vụ ám chính trị, bị địch truy nã

Châu

Bí danh: Lộc
Năm sinh: 1908
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Ông Nghiêm

Thông tin hoạt động

1937 ông cư trú tại Ban May, Thái Lan, là cựu hội viên hội "Thân ái" ở Ban May - Thái Lan

Châu Khắc Trung

Bí danh: Chu Khắc Trung
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1918 ở Băng cốc - 1927 Bán sách tin lành - 1928 có quan hệ với một số nhà cách mạng ở Băng cốc, sau làm mục sư tin lành - 1930 nghi là nhân viên lãnh sự quán Băng côc -10-1935 chết ơ xiêm

Chế

Bí danh: Tú Chế
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Linh

Thông tin hoạt động

Nghĩa quân của Quyên và Quảng và đã đầu thú địch năm 1914

Chê Đình Dao

Giới tính: Nam
Quê quán: Thu Lũng

Thông tin hoạt động

- 1931 hoạt động cộng sản đã đầu thú địch - 2-1937 sang Lào làm cu li lạc lộ

Chế Võ Lai

Bí danh: Quan Lai, Võ Lai
Giới tính: Nam
Quê quán: Tiêu Lương

Thông tin hoạt động

Năm 1914 tham gia vào vụ nổi loạn Tú Trinh và Đội Phấn bị kết án treo cổ sau giảm xuống 9 năm tù khổ sai

Chệt

Bí danh: Choat, Hàn Thiệu Chương, Chang, A Chang, Lao Chang, Ly Ha, Ly Ha Nao
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Học sinh trường Honàg Phố - Trung Quốc đến Thái Lan năm 1930 hoặc 1931. Là đại biểu của ban thường vụ Trung Uowng ở Thái Lan và lào (1938)

Chị Ba

Giới tính: Nữ

Thông tin hoạt động

Nghi Cộng sản năm 1938

Chiêm

Bí danh: Vong
Năm sinh: 1895
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động hội "Thân ái" ở Thái Lan năm 1937

Chiêu

Giới tính: Nam
Quê quán: Thanh Luyên

Thông tin hoạt động

Giao thông của xã bộ Cộng sản (1931)
Đầu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Cuối