Cao Xuân Cương

Bí danh: Cưu - Khai
Giới tính: Nam
Quê quán: Đông Yên

Thông tin hoạt động

Hoạt dộng nông hội ngày 12-9-1930. Bị địch bắt khai báo tổ chức địch ngày 13-3-1941

Cao Xuân Dục

Năm sinh: 1942
Giới tính: Nam
Quê quán: Thịnh Mỹ

Thông tin hoạt động

- Làm quan thượng thư ở Triều đình Huế có nhiều hoạt động cho dân tộc - Pháp theo dõi - Chết năm 1923

Cao Xuân Trự

Bí danh: Cư, Cao Văn Trư, Cao Văn Trử
Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Cao Văn Kỳ
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nghi

Thông tin hoạt động

Tháng 2-1931 vào Đảng cộng sản. Bị kết án 9 năm tù khổ sai và 7 năm quản thúc (theo bản án số 194 ngày 1-12-1931). Bị đưa đi Kon tum đã đầu thú địch được giảm án sau được tha đưa về vinh. 1939 làm bang tá

Cao Xuân Van

Bí danh: Cao Xuân Mai, Cao Húc Sơ, LiFond - Dinh
Năm sinh: 1883
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Cao Xuân Dục

Thông tin hoạt động

Là học sinh trường quốc học Huế, sau học ở trường y Hà Nội. Năm 1917 đã dầu thú với Đại sứ Pháp ở Thượng Hải Trung Quốc

Cáp

Bí danh: Tú Tài
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Bị Cộng sản trừ khử năm 1930 vì thân Pháp

Câu

Năm sinh: 1899
Giới tính: Nam
Quê quán: Bùi Xá

Thông tin hoạt động

Năm 1929 hoạt dộng yêu nước ở Thái Lan

Cậu Ấm Hộ

Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Trạch

Thông tin hoạt động

- 1930: Dạy quân sự cho thanh niên ở làng Xuân Trạch, những thanh niên này là những người Hoạt động Cộng sản. - Có bố là cựu quan bộ Sơn Tây.

Cậu Phung

Bí danh: Cậu An
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Trung

Thông tin hoạt động

Năm 1940 bị địch nghi hoạt động cộng sản

Chân On

Bí danh: Thit On
Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1923-1938 sinh sống ở Thái Lan - Năm 1938 bị địch tình nghi hoạt động cộng sản

Chất

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Ngày 21-1-1939 cùng với 1 số nhân vật Cộng sản hội họp tại Sơn Lâm, Thái Lan

Chat Ba

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Nghi hoạt động cộng sản năm 1931

Chat Bay

Giới tính: Nam
Quê quán: Chợ Trúc

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản là thành viên thuộc huyện bộ Hương Khê năm 1931
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối