Bùi Văn Phước

Bí danh: Bùi Văn Phúc
Năm sinh: 1908
Giới tính: Nam
Quê quán: Thiệu Hoá - Thanh Hoá

Thông tin hoạt động

hoạt động trong Đảng Tân Việt 1930

Bùi Yến

Bí danh: Bùi An
Năm sinh: 1894
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Tù chính trị năm 1934

Cai Bay

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Làm cai năm 1931

Cai Cát

Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Qủa

Thông tin hoạt động

Năm 1931 vận động tuyên truyền quần chúng tham gia hoạt động cộng sản tại xã Yên Quả, Nghệ An

Cai Đạt

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1925: Ông là cai lính khố xanh đóng ở Vinh, địch nghi ông tham gia hoạt động cách mạng nên chúng điều ông chuyểntừ Vinh đến Cửa Rào để theo dõi đặc biệt

Cai Đê

Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân La

Thông tin hoạt động

- 1930: ông là tự vệ của Đảng Cộng sản, thuộc tiểu tổ Cộng sản Làng Xuân La do Nguyễn Văn Trình làm tổ trưởng

Cảm

Năm sinh: Cam Linh
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

hoạt động Cộng sản, là Đảng viên thuộc Chi bộ Cảm Linh năm 1941

Câm Con

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

1934 trong tổ chức đồng bào thân ái ở Thái Lan

Cân

Bí danh: Con, Phan
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1938 cư trú ở Ban champa Thái Lan. Gia đình là nơi gặp gỡ, qua lại của những người hoạt động cộng sản

Cân

Bí danh: Con, Phan
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Việt kiều ở Thái Lan, nhà ở là nơi liên lạc của các đồng chí Đảng viên Đảng cộng sản (1938)

Cân

Bí danh: Chau Canh, Hoàng Thanh
Năm sinh: 1903
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Hạ
Họ tên cha: Đoàn Diêu
Họ tên mẹ: Thị Đỹ

Thông tin hoạt động

Việt Kiều ở Thái Lan năm 1935

Cân

Bí danh: Huyên
Năm sinh: 1908
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1927 là Đảng viên thuộc chi bộ Nông- Ôn ở Thái Lan
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối