Bùi Công Danh

Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Quan Lãng
Họ tên cha: Bùi Chử

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản năm 1931

Bùi Diên

Năm sinh: 1909
Giới tính: Nam
Quê quán: Lương Sơn

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản bị phạt tù năm 1931

Bùi Diễn

Bí danh: Diện
Năm sinh: 1902
Giới tính: Nam
Quê quán: Thanh La
Họ tên cha: Bùi Huyên
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tình

Thông tin hoạt động

13-11-1931 gia nhập Đảng cộng sản. Bị kết án 3 năm tù khổ sai, 7 năm quản thúc. Bị đưa đi nhà lao Kon tum

Bùi Diêu

Giới tính: Nam
Quê quán: Ninh Xa

Thông tin hoạt động

Năm 1931 Đảng viên Cộng sản. Bị kết án 7 năm tù khổ sai, năm 1933 được ân xá

Bùi Duyên

Giới tính: Nam
Quê quán: Lương Sơn

Thông tin hoạt động

- Tù chính trị năm 1931 - Được tha ngày 20-7-1931

Bùi Khắc Cương

Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Đa Thọ

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản bị bắt kết án 1 năm tù và 9 tháng quản thúc 8-10-1931 có bản đầu thú được trả tự do 13-9-1932

Bùi Quang Tạo

Bí danh: Minh Vu, Bùi Tân, Bùi Tao
Năm sinh: 1897
Giới tính: Nam
Quê quán: Phù Việt

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản,bị địch bắt, bị địch kết án 9 năm tù khổ sai (theo bản án số 64 ngày 29-4-1931 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh)

Bùi Sĩ Viện

Năm sinh: 1912
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Bùi Sĩ Đạt
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Tiến

Thông tin hoạt động

- Năm 1932: ông làm thợ may, là thành viên của khu Uỷ cộng sản Vinh, bị địch bắt ngày 25/8/1932, bị kết án 2 năm tù giam và 1 năm quản thúc( Theo bản án số 246 ngày 22/11/1932 của toá án Nguỵ Quyền tỉnh Nghệ An) - Ông được trả tự do vào dịp tết năm 1933 - Ngày 02/11/1936: ông bị địch bắt vì tham gia khôi phục tổ chức Đảng Khu uỷ Vinh, bị địch kết án 5 năm tù giam và 5 năm quản thúc (Theo bản án số 83 ngày 15/3/1937 của toá án Nguỵ Quyền tỉnh Nghệ An) - Ông được trả tự do vào dịp tết năm 1938 - Thang 10 năm 1939: ông bị địch bắt, bị đưa đi "An trí" taị Đaclay vào tháng 5/1940

Bùi Thác

Bí danh: Bùi Văn Úc, Bùi Văn Thức, Nguyễn Thức, Nguyễn Ngọc Thức, Ngọc Nguyên, Mai Tuyết, Phuông Ngọc, Hiệu, Phùng
Năm sinh: 1882
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Bùi Văn Xung
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Phơi

Thông tin hoạt động

Tháng 9/1930 gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương và bị địch bắt.

Bùi Thị Ẩm

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam
Quê quán: Lương Sơn
Họ tên cha: Bùi Thế Phiên
Họ tên mẹ: Thị Diên

Thông tin hoạt động

- Quần chúng của Đảng Cộng sản năm 1941. bị phạt 1tg và 1 năm quản thúc

Bùi Thị Em

Bí danh: Bùi Thị Hai, Em Doan
Năm sinh: 1900
Giới tính: Nữ
Quê quán: Chính Địch
Họ tên cha: Bếp Doan
Họ tên mẹ: Bùi Thị Tư

Thông tin hoạt động

Việt kiều ở Thái Lan. Bị theo dõi vì nghi hoạt động chính trị (1933)

Bùi Thị Lương

Bí danh: Bùi Trung Lương, Nhiện
Năm sinh: 1912
Giới tính: Nữ
Quê quán: Phú Nghĩa
Họ tên cha: Bùi Công Trư

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản, bị bắt vì rải truyền đơn Cộng sản (8-1930) - Bị kết án 9 năm tù khổ sai vì tuyên truyền Cộng sản (theo bản án số 45 ngày 30-9-1930 của toà án Khánh Hoà)
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối