Bân

Giới tính: Nam
Quê quán: Đại Trung

Thông tin hoạt động

Tham gia trong hội của Đội Quyền và Quảng Hoạt động năm 1924

Bân

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Tham gia trong hội của Đội Quyền và Quảng - Hoạt động 1924

Bao

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Cựu học sinh ở Vinh. Hoạt động Cộng sản năm 1930

Bau

Giới tính: Nam
Quê quán: Xã Đoài

Thông tin hoạt động

Năm 1944 làm Cha cố ở nhà thờ Phước Sơn do Pháp bố trí

Bay

Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Quê quán: Trung Lương

Thông tin hoạt động

- Sống ở Lào Thái 1929-1930 - 10-1934 bị bắt giam tại Bangkốc- Thái Lan

Bảy

Bí danh: Giái Bảy
Giới tính: Nam
Quê quán: Rú Thành Hưng

Thông tin hoạt động

Nghi vấn hoạt động chính trị (phát hiện ở nhà Bảy có truyền đơn cách mạng của Nguyễn Thương Hiền bằng chữ nôm và chữ quốc ngữ) 1925

Bếp Em

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là tự vệ của Đảng cộng sản, tham gia hoạt động chống Pháp do Đảng cộng sản tổ chức tại làng Kim Liên, bị địch theo dõi, xác minh

Bích

Bí danh: Ông Bích
Năm sinh: 1877
Giới tính: Nam
Quê quán: Quân Hành
Họ tên cha: Cụ Thiệu

Thông tin hoạt động

Việt Kiều hoạt động ở Thái Lan - Mật thám Pháp theo dõi

Binh Quân Tây

Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

9-1928 hoạt động tích cực trong việc tuyên truyền cho "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội" ở vùng Quỳnh Lưu, Nghệ An cùng với Phan Kiên Huy, Nguyễn Văn Luân, Trần Mộng Bạch, Đặng Thai Mai

Bùi An

Giới tính: Nam
Quê quán: Bố Ân

Bùi Ân

Giới tính: Nam
Quê quán: Bố Ân

Thông tin hoạt động

- Tuyên truyền tổ chức mít tinh năm 1931

Bùi Chất

Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Cấm
Họ tên cha: Bùi An
Họ tên mẹ: Lê Thị An

Thông tin hoạt động

Năm 1933 bị tình nghi hoạt động Cộng sản ở Hà Tĩnh
Đầu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Cuối