Hồ Bá Diêu

Bí danh: Nho Diêu
Năm sinh: 1911
Giới tính: Nam
Quê quán: Quỳnh Đôi

Thông tin hoạt động

Năm 1936 tuyên truyền hoạt động cộng sản bị địch truy nã

Hồ Bật

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Ngọc Bội
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Quyên

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản giữu chức thủ kho 1 chi bộ, đã tham gia 2 cuộc biểu tình - Bị địch kết án 2 năm tù và 1 năm quản thúc theo bản án số 195 ngày 1-12-1933 của Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An - Được trả tự do vào dịp tết năm 1933

Hồ Bảy

Bí danh: Chưu Bảy
Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam
Quê quán: Hà Vân
Họ tên cha: Hồ Lan
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản bị bắt ở Phổ Châu ngày 14-5-1941

Hồ Can

Năm sinh: 1901
Giới tính: Nam
Quê quán: Ngoa Trường

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là quần chúng của Đảng cộng sản. Bị kết án 11 tháng tù (theo bản án số 195 ngày 1-12-1931)

Hồ Chuân

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Ngoạ Trường

Thông tin hoạt động

Biểu tình Cộng sản bị kết án 11 tháng tù (theo bản án số 195 ngày 1-12-1931)

Hồ Công

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Phú Nghĩa Thượng
Họ tên cha: Hồ Đào
Họ tên mẹ: Hồ Thị Khẩu

Thông tin hoạt động

- Đảng viên Cộng sản bị phạt tù 11 thnág - Ngày 17-7-1932 đã ký giấy đầu thú địch. Sau đó được ân xá

Hồ Cường

Năm sinh: 1914
Giới tính: Nam
Quê quán: Hữu Bằng
Họ tên cha: Hồ Kỹ
Họ tên mẹ: Thị Tam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 tham gia biểu tình Cộng sản bị phạt 13 năm tù và 6 năm quản thúc 20/1/1932 địch quy tội làm loạn trong nhà tù Kontum tăng án lên tù khổ sai và đưa đi Lao Bảo 1936 chuyển về Ban Me Thuột Năm 1938 lại bị bỏ tù

Hồ Gia Huệ

Bí danh: Hồ Trần Huệ
Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Phú Thạch
Họ tên cha: Hồ Trí Duệ
Họ tên mẹ: Hồ Thị Như

Thông tin hoạt động

- 3/1931: Ông gia nhập Đảng Cộng sản, là tổ trưởng đảng sau đó là Bí thư Thôn bộ. - Ông bị địch bắt ngày 16/7/1931, bị địch kết án 3 năm tù giam và 193 năm quản thúc ( Theo bản án số 12 ngỳa 18/12/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Nghê An) - Ông được trả tự do nhân dịp tết năm 1933 - Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục hoạt động. Ông bị địch bắt đưa đi tập trung an trí tại trại Ly Hy, thừa thiên theo quyết định ngày 25/9/1941 của Khâm sứ Trung Kỳ.

Hồ Hang Diệm

Bí danh: Hồ Anh Diệm, Hồ Diệm, Học Diệm
Năm sinh: 1913
Giới tính: Nam
Quê quán: Quận 7
Họ tên cha: Hồ Hàng Hoạt
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Thiên

Thông tin hoạt động

Đảng viên Cộng sản thuộc chi bộ "Hàng cá" năm 1932 bị kết án 1 năm tù và 6 tháng quản thúc. Được tự do năm 1932. Địch hỏi cung có khai báo tổ chức của cơ sở Đảng. Năm 1940 hoạt động tuyên truyền công nhân bãi công ở nhà máy xe lửa Trường Thi bị địch theo dõi

Hồ Lê Hoàn

Bí danh: Hồ Lê Nguyên, Hồ Lê Quy, Dương, Đồ Dương, Co-Hoa
Năm sinh: 1872
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Hồ Lê Ly
Họ tên mẹ: Đoàn Thị Tiên

Thông tin hoạt động

Tuyển lựa người xuất dương, có mang 1 bức thư của cụ Phan Bội châu bị theo dõi năm 1926

Hồ Lung

Bí danh: Binh
Năm sinh: 1887
Giới tính: Nam
Quê quán: Phan Thôn
Họ tên cha: Hồ Song
Họ tên mẹ: Trần Thị Hoe

Thông tin hoạt động

Là quând chúng của Đảng. Đầu thú địch năm 1931. Ngày 25-8-1941 bị bắt. Bị kết án 8 năm tù khổ sai và 8 năm quản thúc theo bản án số 55 ngày 13-3-1942

Hồ Mao

Bí danh: Ginh, Hồ Viết Dịnh
Năm sinh: 1896
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 7
Họ tên cha: Hồ Viết Hợi
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhu

Thông tin hoạt động

- Năm 1931 Đảng viên Cộng sản thuộc chi bộ "Hàng cá". Bị địch kết án 1 năm tù giam và 6 tháng quản thúc theo bản án số 152 ngày 29-10-1931 - 10-8-1932 được thả
Đầu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Cuối