Dương Lê

Bí danh: Dề
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Thầy Lan

Thông tin hoạt động

1937 nghi hoạt động chính trị

Dương Năng Tịnh

Bí danh: Nguyễn Năng Tịnh
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Mỹ
Họ tên cha: Dương Sỹ Ninh
Họ tên mẹ: Lê Thị Thi

Thông tin hoạt động

6/8/1930 bị Toà án Nghệ An kết án 2 năm tù giam vì tội hoạt động Cộng sản và bị đưa đi Kon Tum 28/11/1931 ký giây đầu thú Được ân xá 11/1931 25/1/1932 được đưa về Vinh thả tự do Đã chết

Dương Ngọc Đối

Bí danh: Dương Ngọc Thuý, Dương Ngọc đôn, Cu Đôi, Tùng Quân Anh
Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Quỳnh Đôi
Họ tên cha: Dương Đình Lươn
Họ tên mẹ: Hồ Thị Bay

Thông tin hoạt động

- Tham gia tổ chức " Việt Nam cách mạng thanh niên hội" ở Vinh năm 1928

Dương Thị Da

Bí danh: Dương Thị Dơ, Giáo Thơm
Giới tính: Nữ
Quê quán: Quỳnh Đôi
Họ tên cha: Dương Văn Đạt
Họ tên mẹ: Hồ Thị Chân

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là bí thư Chi bộ Cộng sản. Bị kết án 9 tháng tù giam và 4 tháng quản thúc (theo bản án số 30 ngày 16-11-1932 của Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An). Được ân xá năm 1932

Em Con

Giới tính: Nam
Quê quán: Hoành Sơn
Họ tên cha: Cố Lưu

Thông tin hoạt động

12-9-1930 tham gia biểu tình ở Hưng nguyên

Giệm

Bí danh: Diệm
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Trốn sang Thái Lan và tham gia vào tổ chức Đảng cách mạng Việt Nam ở Thái Lan năm 1917

Hà Huy Bành

Bí danh: Cựu Bành
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Đông

Thông tin hoạt động

Nhân viên tuyên truyền của Ngô Đình Diệm Thân Nhật (1944)

Hà Kim Thoa

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1935 Bị địch nghi hoạt động chính trị

Hai

Bí danh: Bảy, Du
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương ở Hải Ngoại (1932)

Hai Đen

Bí danh: Lâm Nguyên
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- 1930 hoạt động cộng sản, sau đó bỏ trốn sang Thái Lan tiếp tục hoạt động cộng sản, là uỷ viên tỉnh uỷ tỉnh Udone (Thái Lan) năm 1933 - 1936 phụ trách tài chính của Đảng cộng sản ở vùng LaKhone, tham gia biểu tình ngày 31-10-1936 ở Konken (Thái Lan)

Hồ Tiến

Năm sinh: 1890
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu phố 10
Họ tên cha: Hồ Trọng

Thông tin hoạt động

Ngày 9/7/1930 bị bắt vì tham gia vào cuộc biểu tình do Đảng cộng sản tổ chức. Ngày 29/7/1930 bị chụp ảnh để nhận dạng. Ngày 4/8/1930 được tha

Hồ Ân

Năm sinh: 1893
Giới tính: Nam
Quê quán: Phú Nghĩa Hạ
Họ tên cha: Hồ Cận
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Cận

Thông tin hoạt động

- 1930: Bị địch tình nghi tham gia giải truyền đơn tuyên truyền cộng sản ở Vinh
Đầu 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cuối