Đoàn Cự

Bí danh: Thiều Quang
Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam
Quê quán: Hương Thụ

Thông tin hoạt động

1932 là uỷ viên thường trực của tổng bộ huyện Hương Khê, Hà Tĩnh 1944 ốm chết tại quê quán

Đoàn Khê

Giới tính: Nam
Quê quán: Thanh Lâm

Thông tin hoạt động

- 1931 hoạt động chính trị, bị địch kết án 2 năm tù (theo bản án số 100 ngày 8-11-1931 của Toà án tỉnh Quảng Ngãi) - 7-1932 Được tha

Đoàn Mai

Bí danh: Đào Mai
Năm sinh: 1899
Giới tính: Nam
Quê quán: Hoàng Cần

Thông tin hoạt động

1931 là tù chính trị, bị Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh kết án 1,5 năm quản thúc theo Theo bản án số 190 ngày 8/11/1931 18/5/1932 được xét tha

Đoàn Trọng Cung

Bí danh: Nai Quang Đôi, Cai Thông Đôn, Bôi, Điền, Điều, Đoàn Trung, Đoàn Cung
Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Đông Hậu
Họ tên cha: Đoàn Trọng Liên
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Lâm

Thông tin hoạt động

Lưu giữ truyền đơn của Đảng, bị địch bắt năm 1934 ở Udorn (Thái Lan)

Đội Trương

Bí danh: Trương Điền
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hội viên công hội đỏ năm 1935

Dục

Bí danh: Liêu
Giới tính: Nam
Quê quán: Đức Hậu

Thông tin hoạt động

Công nhân nhà máy Trường Thi ở Vinh năm 1937

Dương

Bí danh: Túc, Ông Tức, Ông Đường, Dao, Đoàn, Lê Tân, Trần Nguyên Đoãn, Thằng Tức
Năm sinh: 1868
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Lạc

Thông tin hoạt động

1928 là Đảng viên Việt Nam quốc dân Đảng đến năm 1930 bị địch bắt vì cất dấu ảnh Phan Bội Châu. 1935 Đảng viên Cộng sản hoạt động ở Nongkhay Thái Lan, 1941 chết ở Thái Lan

Dương Chiên

Năm sinh: 1907
Giới tính: Nam
Quê quán: Đoài Khê

Thông tin hoạt động

- Năm 1941 bị địch kết án 4 năm tù giam và 5 năm quản thúc vì tội hoạt động cộng sản (theo bản án số 80, ngày 8-10-1941 của Toà án Nam Triều tỉnh Hà Tĩnh) - Bản án được tăng thành 7 năm tù giam và 7 năm quản thúc theo quyết định của Khâm sứ Trung Kỳ ngày 24-11-1941 và bị đưa đi nhà tù Ban Mê Thuột

Dương Đàn

Bí danh: Hữu Chí
Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Đại Đồng
Họ tên cha: Dương Tố
Họ tên mẹ: Lương Thị Phan

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản bị bắt 21-5-1932 - 3-9-1932 bị kết án 3 năm tù, 1,5 năm quản thúc - 1933 được tự do

Dương Diên

Bí danh: Thiên
Năm sinh: 1900
Giới tính: Nam
Quê quán: Bến Thuỷ

Thông tin hoạt động

- Uỷ Viên Xử uỷ Trung Kỳ. - 19-5-1931 bị bắt, bị kết án 1 năm tù và 6 tháng quản thúc (theo bản án số 152 ngày 29-10-1931)

Dương Doãn Tê

Bí danh: Cưu Tê
Năm sinh: 1886
Giới tính: Nam
Quê quán: Phương Giai

Thông tin hoạt động

Năm 1941 tham gia hoạt động cộng sản, bị địch bắt và kết án 1 năm tù, 1 năm quản thúc (theo bản án số 90 ngày 23-10-1941 của Toà án Nam Triều tỉnh Nghệ An). Bị địch đưa đi giam tại nhà lao tỉnh Đắc Lắc

Dương Duyên

Năm sinh: 1887
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên lý Ngoại

Thông tin hoạt động

- Năm 1933 tham dự biểu tình Cộng sản và cướp thóc. bị kết án 11 tháng tù ( Theo bản án số 195 ngày 1/12/1931)
Đầu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Cuối