Đinh Văn Nghi

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Năm 1931 tham gia hoạt động cộng sản, là Hội tưởng hội học sinh (tổ chức của Đảng cộng sản trong trường học) - Trong thời gian tham gia hoạt động cộng sản, có quan hệ với nhiều người hoạt động cộng sản

Đinh Văn Tường

Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 14 - Bến Thuỷ
Họ tên cha: Đinh Văn Tuân
Họ tên mẹ: Uông Thị Viên

Thông tin hoạt động

- Là thành vên của "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội" - Hoạt động cộng sản từ những năm 1927-1929 (hầu hết ở Trung Kỳ) - 1927 thư ký toà thị chí Sài Gòn - 1929 là Đảng viên quan trọng của "Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội" - 28-7-1929 bị bắt ở Vinh - 10-10-1929 toà án Nghệ An kết án 7 năm tù - 1933 Được tha - 1934 công tác viên của báo "Trung Kỳ" - 1938 Đảng viên Đảng SFIO (Đảng xã hội) -1939 được bầu vào Ban Thương - Nôg nghiệp Bắc Trung Kỳ ở Vinh - Có danh sách của Sở mật thám kết án hoạt động ở "Tam Thư Quán"

Đinh Văn Tường

Bí danh: Minh Nhu
Năm sinh: 1904
Giới tính: Nam
Quê quán: Khu 14
Họ tên cha: Đinh Văn Tuân
Họ tên mẹ: Uông Thị Viên

Thông tin hoạt động

- Năm 1927: Là thư ký toà thị chính Sài Gòn - Năm 1929: là thành viên của tổ chức "Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội" - Bị địch bắt tại Vinh ngày 28-7-1929 - Bị toà án nguỵ quyền tỉnh Nghệ An kết án 9 tháng tù giam (theo bản án số 11), bị Hội đồng cơ mật nâng mức án lên thành 7 năm tù khổ sai và bị đưa đi đày tại nhà lao Ban Mê Thuột. - Năm 1933: Được tha

Đinh Xung

Năm sinh: 1910
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Trì
Họ tên cha: Đinh Ý
Họ tên mẹ: Phan Thị Sáu

Thông tin hoạt động

Gia nhập Đảng Cộng sản cuối tháng 4/1941, tham gia hội họp bí mật và ám sát chính trị. bị địch kết án 3 năm tù giam và 3 năm quản thúc Theo bản án số 26 ngày 24/3/1942 của Toà án Nam triều tỉnh Hà Tĩnh 10/6/1944 được tha

Đinh Yêm

Năm sinh: 1921
Giới tính: Nam
Quê quán: Làng Phú Nghĩa
Họ tên cha: Đinh Thạch
Họ tên mẹ: Trương Thị Thoại

Thông tin hoạt động

Đabgr viên Cộng sản. Bị kết án 2,5 năm tù giam và 2 năm quản thúc theo bản án số 172 ngày 18/11/1931. Dẫn đến Hội An ngày 12/1/1932. Được tự do nhân dịp Tết 1933

Đinh Yên

Bí danh: Văn Phúc
Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Đồ Khê
Họ tên mẹ: Đinh Thị Yến

Thông tin hoạt động

hoạt động Cộng sản bị kết án 13 năm tù khổ sai, 6,5 năm quản thúc năm 1933

Đỗ Binh

Năm sinh: 1888
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Việt kiều ở Thái Lan năm 1936

Đô Duyện

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 là tự vệ của Đảng cộng sản, đã tham gia vào hoạt động chống Pháp do Đảng cộng sản tổ chức tại làng Kim Liên, Lâm Thịnh, Nam Đàn, Nghệ An

Đỗ Lương

Bí danh: Dinh
Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Bị bắt ngày 22-10-1935 ở Bun Si Nhon (Udorn) vì tội rải truyền đơn Cộng sản. Bị toà Udorn kết án tù khổ sai chung thân

Đỗ văn Thước

Bí danh: Tự Sinh
Năm sinh: 1906
Giới tính: Nam
Quê quán: An Phú
Họ tên cha: Đỗ Văn Trạc
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Uỷ

Thông tin hoạt động

- 6-11-1929 vì là Đảng viên Đảng "Tân Việt" - Bị địch kết án 2 năm tù khổ sai (theo bản án số 31 ngày 12-1-1930 của toà án Thanh Hoá) - Theo quyết định số 93 ngày 7-3-1930 của Hội đồng cơ mạt, bị kết án thêm 2 năm tù treo

Doan

Bí danh: Trần Văn Doan
Năm sinh: 1909
Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Năm 1931 sang thái nghi hoạt động cộng sản

Đoàn Cân

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

Hoạt động cộng sản năm 1930
Đầu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Cuối