Đinh Nho Bằng

Giới tính: Nam

Thông tin hoạt động

- Nguyên nhân viên mật thám Pháp năm 1944

Đinh Nho Mai

Năm sinh: 1919
Giới tính: Nam
Quê quán: Gôi Mỹ
Họ tên cha: Đinh Nho Xuân
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hai

Thông tin hoạt động

12/7/1940 Bị sở mật thám Sài Gòn bắt vì cùng ở trong nhà của một Đảng viên của chi bộ Di An (Gia Địng) cũ 5/8/1940 Bị buộc rời khởi nơi tạm trú, trở về quê, theo sắc luật số 4763 của toàn quyền xứ Nam Kỳ

Đinh Nho Mai

Năm sinh: 1919
Giới tính: Nam
Quê quán: Gôi Mỹ
Họ tên cha: Đinh Nho Xuân
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Hai

Thông tin hoạt động

12/7/1940 bị sở mật thám Sài Gòn bắt vì ở cùng trong nhà của 1 Đảng viên của chi bộ Di An (Gia Định cũ) 5/8/1940 bị buộc phải rời khỏi nơi tạm trú, trở về quê, theo sắc luật số 4763 của Toàn Quyền xứ Nam Kỳ

Đinh Thị Hoè

Năm sinh: 1923
Giới tính: Nữ
Quê quán: Qùỳnh Đôi

Thông tin hoạt động

- 1/5/1939: Tham gia cuộc biểu tình có băng cờ khẩu hiệu nhân ngày Quốc tế Lao động. bị địch bắt cùng với Hồ Hữu Lợi và 9 người khác tại huyện Quỳnh Lưu (Theo báo cáo số 25 ngày 1/5/1939 của Tri huyện Quỳnh Lưu gửi Tổng đốc An tịnh ở Vinh)

Đinh Thị Vinh

Năm sinh: 1911
Giới tính: Nữ
Quê quán: Bến Thuỷ
Họ tên cha: Đinh Văn Tuân
Họ tên mẹ: Uông Thị Viễn

Thông tin hoạt động

- Hoạt động cộng sản, uỷ viên chi bộ phụ nữ - 10/1930 bị bắt sau được thả vì không có bằng chứng - 8/1931 lại bị bắt

Đinh Văn Biên

Giới tính: Nam
Quê quán: Kim Khê Thượng

Thông tin hoạt động

Bị buộc tội xúi dục làm phản loạn năm 1924

Đinh Văn Bính

Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Xuân Bang

Thông tin hoạt động

Là hoạ sĩ ở nhà máy Trường Thi Vinh năm 1937

Đinh Văn Can

Giới tính: Nam
Quê quán: Ky Phúc

Thông tin hoạt động

Tù chính trị năm 1932

Đinh Văn Đam

Năm sinh: 1905
Giới tính: Nam
Quê quán: Yên Lãng
Họ tên cha: Đinh Văn Hiện
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Nhuỵ

Thông tin hoạt động

- Ông là Đảng viên Cộng sản , phụ trách công tác tổ chức, bị địch bắt giam ngày 11/9/1931 tại phủ Anh Sơn - Ông Bị địch kết án 18 tháng tù giam và 12 tháng quản thúc ( Theo bản án số 132 ngỳa 3/10/1931 của Toà án Nam triều tỉnh Nghê An ) - Ông được trả tự do nhân dịp vua Bảo Đại về nước tháng 9/1932

Đinh Văn Di

Giới tính: Nam
Quê quán: Kim Khê

Thông tin hoạt động

Đảng viên Tân Việt (1931) địch tình nghi viết truyền đơn cho Cộng sản

Đinh Văn Lâm

Bí danh: Cửu Thanh
Năm sinh: 1874
Giới tính: Nam
Họ tên cha: Đinh Văn Lanh
Họ tên mẹ: Cao Thị Hoa

Thông tin hoạt động

Tham gia vào vụ ám sát tên Ferey năm 1941

Đinh Văn Lộc

Năm sinh: 1898
Giới tính: Nam
Quê quán: Bến Thuỷ
Họ tên cha: Đinh Văn Phúc
Họ tên mẹ: Thị Phúc

Thông tin hoạt động

1929 hoạt động trong tổ chức Tân Việt hoạt động Cộng sản 1931 bị bắt và đến 1932 thì đầu thú địch 3/3/1935 bị bắt vì tham gia vào vụ ám sát ở Đồ Trai được tha ngày 19/9/1935 1937 thợ lắp máy thuê ở phân xưởng Trường Thi 3/1940 chết
Đầu 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cuối